Ubezpieczenie uniwersalne Nowa Perspektywa

Od 28 sierpnia 2009 r. Doradcy Finansowi Xelion oferują nowy produkt w postaci ubezpieczenia uniwersalnego – Nowa Perspektywa, przygotowany przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nowa Perspektywa to program ubezpieczeniowo – inwestycyjny dla całej rodziny, w ramach którego:

* jedną umową ubezpieczeniową można objąć ochroną głównego ubezpieczonego, jak też jego najbliższych (również partnera, z którym główny ubezpieczony nie zawarł związku małżeńskiego);
* ochroną ubezpieczeniową można objąć również zdrowie głównego ubezpieczonego oraz jego najbliższych;
* istnieje możliwość gromadzenia kapitału poprzez doraźne inwestowanie lub regularne opłacanie składek na konkretny cel w ramach szerokiej gamy funduszy.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Nowa Perspektywa jest produktem, w którym zakres ochrony można dopasowywać do zmieniających się w trakcie trwania umowy potrzeb Klienta.

Comments are closed.