Zmiana w czołówce ubezpieczycieli

Pierwsze półrocze 2009 roku Grupa Ergo Hestia zakończyła 120% dynamiką sprzedaży w STU Ergo Hestia i ponad 133% w MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń. Przypis składki brutto w dwóch spółkach majątkowych należących do Grupy wyniósł odpowiednio 1085,6 mln i 207,9 mln zł zapewniając STU Ergo Hestia drugie miejsce na rynku polis majątkowych.

- Sukces jest efektem 18 lat pracy i budowy przewag konkurencyjnych Ergo Hestii, wśród których szczególne znaczenie ma konsekwentna dbałość o jakość świadczonych usług. Ma to swój konkretny wymiar w procesie likwidacji szkód – mówi Małgorzata Makulska, wiceprezes Zarządu Grupy Ergo Hestia. – Doskonalimy ten model we wszystkich obszarach biznesu. Jest już rozpoznany i wielokrotnie uznawany za najlepszy na rynku. Mamy tutaj wiele dobrych doświadczeń i pomysłów na przyszłość – dodaje Małgorzata Makulska.

Ubezpieczyciel podkreśla, że pozycja wicelidera zdobyta została dzięki ponadrynkowej dynamice sprzedaży, która ma szczególny wymiar zwłaszcza w czasie spowolnienia niektórych kategorii ubezpieczeń.

Strategia działań Grupy Ergo Hestia ubezpieczyciela na najbliższe lata przewiduje wykorzystanie potencjału drzemiącego w spółkach tworzących Grupę Ergo Hestia. Firma zamierza w dalszym ciągu rozbudowywać sieć dostępu do oferty ubezpieczeniowej oraz rozwijać wysokojakościowy serwis posprzedażowy. Działaniom tym będzie towarzyszyła szeroka komunikacja marketingowa z rynkiem.

Wyniki finansowe Grupy Ergo Hestia, I-II kwartał 2009 rok

1293,4 mln zł w ubezpieczeniach majątkowych i 153,5 mln zł w ubezpieczeniach na życie - tyle wyniosły składki przypisane brutto zebrane w pierwszym kwartale 2009 roku w sopockiej Grupie Ergo Hestia.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, oferujące ubezpieczenia majątkowe, w pierwszym półroczu 2009 roku zebrało 1085,6 mln zł składki przypisanej. Tym samym dynamika sprzedaży ubezpieczeń wyniosła 120% - w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Zysk netto firmy wyniósł 41,7 mln zł.

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA - drugie w Grupie towarzystwo zajmujące się ubezpieczeniami majątkowymi - zebrało 207,9 mln zł składki przypisanej brutto. Dynamika sprzedaży wyniosła 133% . Zysk netto MTU wyniósł 9,2 mln zł.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA zebrało 153,5 mln zł składki przypisanej brutto. Dynamika sprzedaży wyniosła 120%, a zysk netto 5,2 mln zł.

Comments are closed.