Gold Finance kryzys nie dosięga

41 oddziałów do końca 2009 roku, a docelowo 150 oddziałów, które pokryją zasięgiem całą Polskę to ambitne plany rozwoju Gold Finance. Mimo wciąż trudnej sytuacji na rynku finansowym, firma konsekwentnie i z powodzeniem rozwija sieć placówek własnych i franczyzowych.
W kryzysie dopatrywaliśmy się raczej szans niż zagrożeń. Zanim zawirowania
na rynkach finansowych stały się odczuwalne w Polsce, […]

Bezrobocie wciąż niegroźne, sprzedaż idzie w górę

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu stopa bezrobocia wyniosła 10,8 proc., co oznacza, że utrzymała się na takim samym poziomie, jak w lipcu. To informacja bardzo optymistyczna, szczególnie, jeśli porówna się ją z sytuacją na rynku pracy w większości krajów.
Liczba bezrobotnych jednak nieznacznie wzrosła w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W sierpniu wyniosła 1,689 […]

Kluczowe czynniki sukcesu Pierwotnej Oferty Akcji (IPO)

Upublicznienie spółki i wejście na giełdę to początek znaczących zmian w firmie. Otwiera drogę do kapitału umożliwiającego finansowanie rozwoju, daje dostęp
do instytucji finansowych i inwestorów indywidualnych, zwiększa wiarygodność firmy w oczach kontrahentów. To również niewątpliwy prestiż dla firmy. Wizję dostępu do kapitału poprzedza jednak skomplikowany proces IPO*, z którym często związana jest finansowa reorganizacja spółki.
Analiza […]

Optymizm przedsiębiorców nie wszędzie rośnie

Po dzisiejszej publikacji danych o sprzedaży detalicznej za miniony miesiąc można stwierdzić, że sierpień przyniósł kontynuację pozytywnych tendencji w naszej gospodarce. Dowodem tego jest to, że większość danych była lepsza niż średnio w ostatnich 3 miesiącach. Jednak wrześniowe oceny koniunktury nie we wszystkich sferach się poprawiły
Sierpniowa produkcja przemysłowa spadła o 0,2% r/r wobec 4,7-proc. średniej […]