Nowości w GIRO płatności

Bank Pocztowy wprowadził nowe funkcjonalności do usługi GIRO płatności.

Modyfikacje w usłudze GIRO płatności jeszcze bardziej upraszczają proces wypłat gotówkowych. Dzięki wdrożeniu autoryzacji on-line skrócony został czas obsługi Klienta - obecnie wystarczy podać numer firmy zlecającej wypłatę oraz unikalny kod transakcji, nie ma konieczności wypełniania dodatkowych formularzy.

Bank umożliwił także zastosowanie do identyfikacji wypłat unikalnych oznaczeń stosowanych w systemach Klientów zlecających płatności. Dzięki wprowadzeniu tego elastycznego rozwiązania Klient nie musi dostosowywać oznakowania poszczególnych transakcji do wymagań Banku.

Klient korporacyjny posiada możliwość przekazywania danych o wypłatach oraz pobierania raportów za pośrednictwem serwera SFTP. Serwer ten umożliwia pełną integrację z systemem Klienta i automatyzacji w przekazywaniu plików do Banku i pobieraniu raportów. Zaletą tego rozwiązania jest większy poziom bezpieczeństwa wymiany danych oraz możliwość zwiększenia częstotliwości wymiany danych pomiędzy Klientem a Bankiem quasi on-line. W praktyce możliwe jest ustawienie wymiany danych z interwałem np. 15 minutowym, co oznacza, że po odpowiednim sparametryzowaniu przez Klienta własnego systemu, możliwa jest wypłata zlecenie płatniczego przyjętego do realizacji kilkanaście minut wcześniej. Funkcjonalność ta jest w szczególności przeznaczona dla segmentu Klientów zagranicznych.

GIRO płatność jest usługą Banku Pocztowego adresowaną do Klientów dystrybuujących płatności w formie gotówkowej na rzecz swoich Klientów za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Płatność służy usprawnieniu transakcji finansowych głównie:

* przekazów pieniężnych z zagranicy
* kredytów i pożyczek
* innych zobowiązań realizowanych w formie gotówkowej (np. wypłata odszkodowania, wypłata wynagrodzenia, zwroty nadpłat)

Comments are closed.