Dodatkowa seria Lokaty „Perły Inwestycji” w Banku BPH

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony Klientów, Bank BPH przygotował dodatkową serię Lokaty „Perły Inwestycji” w dolarach amerykańskich. Umożliwia ona osiągnięcie zysku, przy jednoczesnej gwarancji zwrotu w dniu wykupu 100 proc. zainwestowanych środków. Wysokość zysku uzależniona jest od wzrostu określonych indeksów reprezentujących gospodarki krajów rozwijających się: WIG20 oraz Hang Seng China Enterprises.

Przyjmowanie zapisów trwa od 21 do 24 września 2009 roku.

Zysk z Lokaty „Perły Inwestycji” zależy od wzrostu wartości koszyka indeksów: WIG20 oraz Hang Seng China Enterprises. Produkt daje możliwość uzyskania odsetek, których wysokość jest proporcjonalna do uśrednionej stopy zwrotu z koszyka indeksów. Partycypacja we wzroście koszyka indeksów wyniesie minimalnie 50 proc. (ostateczna wysokość wskaźnika uczestnictwa w zysku zostanie ustalona przez emitenta w dniu emisji). Płynność oraz możliwość wcześniejszej realizacji zysku z inwestycji jest zapewniona dzięki opcji wycofania się z niej przed terminem zapadalności poprzez odsprzedaż na rynku wtórnym.

Podstawowe warunki emisji SCD Lokata „Perły Inwestycji” w USD:
• forma inwestycji: Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy (SCD)
• okres przyjmowania zapisów: 21.09.2009 r. – 24.09.2009 r.
• okres inwestycji: 36 miesięcy (30 września 2009 r. – 4 października 2012 r.)
• minimalna kwota zapisu: 5.000 USD
• gwarancja zwrotu kapitału: 100% - w dniu wykupu certyfikatów, minimum 80% - w trakcie trwania inwestycji
• końcowy zysk: uzależniony od stopy zwrotu z koszyka indeksów
• prowizja: do 1,5%
• warunek skorzystania z oferty posiadanie rachunku a`vista w Banku BPH

Szczegółowe warunki nabycia certyfikatów znajdują się w Ogólnych Zasadach Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Zapisy na lokatę będą przyjmowane we wszystkich Oddziałach Banku BPH. Dodatkowych informacji na temat subskrypcji udzielają Doradcy Klienta. Pytania można również zadawać poprzez stronę internetową www.bph.pl lub Infolinię 0 801 321 321 (koszt jak za połączenia lokalne).

Comments are closed.