Lokata Europejska w Banku BPH

Lokata Europejska w Banku BPH

Bank BPH wprowadza do oferty dla Klientów indywidualnych Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy – Lokatę Europejską, która bazuje na indeksie DJ EuroSTOXX 50® (Price). Lokata Europejska umożliwia osiągnięcie zysku, przy jednoczesnej gwarancji zwrotu w dniu wykupu 100 proc. zainwestowanych środków. Przyjmowanie zapisów trwa od 2 do 27 listopada 2009 roku.

Dzięki unikalnej konstrukcji produktu współczynnik partycypacji we wzroście indeksu jest tym większy im bardziej wzrośnie Indeks DJ EuroSTOXX 50® (Price), który reprezentuje 50 największych spółek pochodzących z krajów należących do strefy euro. Przy jego konstrukcji brana jest pod uwagę zarówno kapitalizacja, jak i ilość akcji w obrocie (tzw. free float). Większość spółek wchodzących w skład indeksu stanowią duże globalne koncerny reprezentujące najważniejsze sektory gospodarki.

- Począwszy od marca tego roku na światowych parkietach obserwujemy silne wzrosty. W ostatnich miesiącach poprawia się również sytuacja w gospodarce realnej. Za kontynuacją obecnego trendu na giełdzie przemawiają z jednej strony pozytywne tendencje w wynikach finansowych raportowanych przez spółki, z drugiej niezwykle ekspansywna polityka monetarna głównych banków centralnych przejawiająca się m.in. utrzymywaniem stóp procentowych na bardzo niskich poziomach. W szczególności ten drugi czynnik poprzez kreację nadmiernej płynności na rynkach finansowych może w dalszym ciągu napędzać aprecjację aktywów finansowych, przede wszystkim akcji – powiedział Jacek Ostas, Dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Produktów Inwestycyjnych w Banku BPH.

Podstawowe warunki emisji SCD Lokata Europejska:
• forma inwestycji: Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy (SCD)
• okres przyjmowania zapisów: 02.11.2009 r. – 27.11.2009 r.
• okres inwestycji: 34 miesiące (4 grudnia 2009 r. – 5 października 2012 r.)
• minimalna kwota zapisu: 3.000 PLN, 3.000 EUR, 5.000 USD
• gwarancja zwrotu kapitału: 100% - w dniu wykupu certyfikatów, minimum 80% - w trakcie trwania inwestycji
• końcowy zysk: uzależniony od stopy zwrotu z indeksu DJ EuroSTOXX 50®
• prowizja: 1,3% (2 - 13.11 09 r.) i 1,5% (14 - 27.11.2009 r.)
• warunek skorzystania z oferty: posiadanie rachunku osobistego w Banku BPH

Szczegółowe warunki nabycia certyfikatów znajdują się w Ogólnych Zasadach Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH z dnia 14 października 2009 r.

Zapisy na lokatę będą przyjmowane we wszystkich Oddziałach Banku BPH. Dodatkowych informacji na temat subskrypcji udzielają Doradcy Klienta. Pytania można również zadawać poprzez stronę internetową www.bph.pl lub Infolinię 0 801 321 321 (koszt jak za połączenia lokalne).

Comments are closed.