Zmiana logo Banku BPH

Zmiana logo Banku BPH

Bank BPH zmienia identyfikację wizualną. Nowym logo zacznie się posługiwać od początku listopada bieżącego roku - będzie ono widoczne na stronie internetowej Banku, w materiałach reklamowych, dokumentach i korespondencji przesyłanej z Banku. Trwa proces zmiany oznakowania oddziałów.

Na początku października rozpoczęło się wdrażanie nowego oznakowania w placówkach Banku BPH. Obecnie już ponad 100 oddziałów Banku BPH zostało opatrzonych nową identyfikacją wizualną. Bank planuje, że rebranding oddziałów zakończy się w przyszłym miesiącu.

Filozofia nowej marki opiera się na myśleniu o Banku i Klientach w kontekście bliskiej, osobistej relacji. Symbolem i kluczem tej jedności jest linia wywodząca się ze stylistyki Franciszki Themerson, światowej sławy polskiej graficzki i ilustratorki. Linia stanowi motyw przewodni wizualizacji połączonego Banku. W nowym logo jest ona widoczna jako dwie zwrócone do siebie postaci, które symbolizują dialog, wzajemne zrozumienie i związek pomiędzy Bankiem a jego Klientami.

Nowa identyfikacja wizualna powstała w wyniku wieloetapowego procesu badań jakościowych oraz ilościowych. Była ona oceniana według kilku kluczowych kryteriów, takich jak m.in. wyróżnialność czy przekładalność na różne nośniki, np. materiały marketingowe, oznakowanie i witryny placówek. Podczas badań 72% respondentów oceniło, że nowa marka jest „otwarta na potrzeby Klientów”, 70% określiło ją jako „dynamiczną i kompetentną”, a 63% jako „partnerską”. Autorem nowej identyfikacji wizualnej jest firma Brand Nature Access.

Wprowadzeniu nowej marki będzie towarzyszyła kampania wizerunkowa pod hasłem „Bank BPH - Inwestujemy w relacje”. Rozpocznie się ona 2 listopada br. w największych portalach internetowych, zaś od 6 do 22 listopada br. trwać będzie kampania telewizyjna. Kolejnym etapem komunikacji pod nową marką będzie telewizyjna kampania produktowa wsparta komunikacją w prasie codziennej, tygodnikach, miesięcznikach oraz w internecie. Kampania produktowa potrwa od 16 listopada do 18 grudnia br.

Zmiana logo i identyfikacji wizualnej Banku BPH jest jednym z etapów na drodze do połączenia Banku BPH i GE Money Banku, które planowane jest na IV kwartał br. Nowa marka została zbudowana na wartościach Banku BPH, takich jak stabilność, tradycja i solidność, oraz wartościach GE Money Banku, którego atrybutami są dynamizm, młodość i nowoczesność.

Połączony Bank będzie prowadził działalność pod prezentowaną wyżej marką. Zmiana identyfikacji wizualnej w GE Money Banku rozpocznie się z dniem fuzji prawnej. Do tego czasu GE Money Bank będzie używał dotychczasowego logo.

W związku z planowanymi zmianami Banki prowadzą akcję informacyjną skierowaną do Klientów. W październiku rozpoczęły wysyłkę listów informujących Klientów o zmianie logotypu oraz planowanym połączeniu Banku BPH i GE Money Banku. Uruchomiona została także specjalna strona internetowa (www.integracja.bph.pl, www.integracja.gemoneybank.pl) oraz infolinia integracyjna (058 308 56 56), gdzie Klienci mogą uzyskać informacje nt. planowanej fuzji.

Zmiana logo i identyfikacji wizualnej Banku BPH nie ma wpływu na nazwę prawną i dane rejestrowe Banku.

Comments are closed.