WARTA na plusie

WARTA na plusie

zypis składki Grupy WARTA po dziewięciu miesiącach 2009 r. był wyższy od ubiegłorocznego o 9,4% i wyniósł 3,53 mld zł. Złożyło się na to 1,42 mld zł składki TUiR WARTA oraz 2,11 mld zł zebranych przez towarzystwo życiowe.

Zarówno majątkowa, jak i życiowa WARTA wypracowały zysk w trzecim kwartale tego roku. TUiR WARTA osiągnęła w tym okresie 21,4 mln zł zysku netto, zaś TUnŻ WARTA 6,5 mln zł.

Wyniki te potwierdzają stabilną drugą pozycję Grupy WARTA na rynku ubezpieczeniowym.

TUiR WARTA

Po trzech kwartałach 2009 r. Warta majątkowa odnotowała zysk w wysokości 3 mln zł, co oznacza poprawę w porównaniu z wynikiem po I półroczu 2009 r. Zysk TUiR WARTA w samym trzecim kwartale wyniósł 21,4 mln zł i w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku był lepszy o 10,8 mln zł.

Wynik techniczny po dziewięciu miesiącach br. wyniósł -154,5 mln zł. Na taki rezultat miały wpływ głównie szkody powodziowe, duże szkody w ubezpieczeniach korporacyjnych oraz pogorszenie rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych. Jednak ujemny rezultat z działalności ubezpieczeniowej został zrekompensowany działalnością inwestycyjną, dzięki czemu Spółce udało się wypracować dodatni wynik finansowy.

Składka zarobiona na udziale własnym po dziewięciu miesiącach tego roku ukształtowała się na poziomie 1,34 mld zł, a więc wyższym o 105,1 mln zł (o 8,5%) niż po trzech kwartałach 2008 r., przy czym najwyższy wzrost odnotowano w samym trzecim kwartale tego roku (o 16% kw./kw.).

Przypis składki brutto na koniec września tego roku wyniósł 1,42 mld zł i był niższy od ubiegłorocznego przypisu w analogicznym okresie o 5,7%, co jest głównie efektem ograniczenia działalności kredytowej przez Żagiel S.A.

Wzrost sprzedaży w trzecim kwartale 2009 r. odnotowano głównie w zakresie ubezpieczeń morskich i lotniczych, a także ubezpieczeń mieszkaniowych oraz produktów z linii ubezpieczeń osobowych.

Wskaźniki bezpieczeństwa finansowego WARTA utrzymuje na poziomie wyższym od wymogów ustawowych. Na koniec września 2009 r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w TUiR WARTA wynosił 245,6%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 113,8%.

Pełne wyniki TUiR WARTA po III kwartałach 2009 do pobrania w tym miejscu

TUnŻ WARTA

Po trzech kwartałach bieżącego roku TUnŻ WARTA wypracowała 26 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 7 mln zł (o 36,4%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przypis składki brutto po dziewięciu miesiącach br. wyniósł 2,11 mld zł i był wyższy o 22,6% (388,7 mln zł) niż w analogicznym okresie 2008 r. Jest to przede wszystkim efekt dobrej sprzedaży produktów funduszowych i Lokaty Ubezpieczeniowej WARTA GWARANCJA oraz pogłębienia współpracy z Kredyt Bankiem.

W trzecim kwartale 2009 r. Spółka wprowadziła nowe produkty inwestycyjne: Program Inwestycyjny Koszyk Zysków oraz Program Inwestycyjny Petro Inwestycja. Przypis z ich sprzedaży w trzecim kwartale wyniósł 53,7 mln zł.

Wzrost sprzedaży, który jest notowany od sześciu kwartałów, pozwolił życiowej WARCIE osiągnąć udział w rynku na poziomie 9,4% na koniec czerwca 2009 r. (w porównaniu z 4,8% po drugim kwartale 2008 r.).

Spółka poprawiła o 40% (tj. o 9,5 mln zł r/r) wynik techniczny, który wyniósł na koniec września 2009 r. 33,2 mln zł.

Spółka życiowa utrzymuje na poziomie wyższym od wymogów ustawowych wskaźniki bezpieczeństwa finansowego ? na koniec września 2009 r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wynosił 204,9%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 111,5%.

Comments are closed.