Nowy Serwis SMS w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski oferuje klientom indywidualnym i małym firmom nowy Serwis SMS z możliwością udostępnienia i zarządzania poprzez system ING BankOnLine. Oferta obowiązuje od 30 listopada br.

Wprowadzając nową ofertę SMS mieliśmy na celu jej uproszczenie i uatrakcyjnienie. Najważniejsza zmiana dotyczy możliwości zarządzania serwisem SMS poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Klienci będą mogli samodzielnie zdefiniować parametry Serwisu SMS dostosowując je do swoich indywidualnych potrzeb. Ponadto, pełna oferta SMS zostanie udostępniona również małym firmom, które do tej pory mogły korzystać tylko z wersji podstawowej - powiedziała Agnieszka Lidke, z-ca Dyrektora Departamentu Bankowości Elektronicznej w ING Banku Śląskim.

Nowy Serwis SMS będzie oferowany w ramach trzech pakietów:

* Pakiet Darmowy - 0 zł

W miesiącu rozliczeniowym klient otrzyma maksymalnie 3 powiadomienia SMS (bezpłatne) dla transakcji uznaniowych i/lub obciążeniowych w kwocie min. 300 zł (lub 300 jednostek innej waluty). Kolejny 4-ty SMS, powiadomi klienta o wyczerpaniu się puli darmowych 3 SMS. Brak możliwości dokupienia przez klienta dodatkowych SMS. Niewykorzystane SMS nie przechodzą na kolejny miesiąc rozliczeniowy.

* Pakiet Abonamentowy - 5 zł lub 0 zł (dla Konta Komfort i Konta VIP)

W miesiącu rozliczeniowym klient otrzyma maksymalnie 25 powiadomień SMS o uznaniach i/lub obciążeniach na rachunkach, o realizowanych transakcjach kartami debetowymi, o niezrealizowaniu stałego zlecenia. Kolejny 26-ty SMS, powiadomi klienta o wyczerpaniu się puli 25 SMS. Każde kolejne powiadomienie powyżej limitu 25 SMS wysyłane jest na życzenie klienta, a koszt takiego powiadomienia to 0,25 zł za każdy SMS, bez względu na typ konta. Niewykorzystane SMS nie przechodzą na kolejny miesiąc rozliczeniowy.

* Pakiet Bezabonamentowy - opłata zależna od ilości wysłanych powiadomień SMS

Zakres powiadomień SMS jak w Pakiecie Abonamentowym. W przypadku tego Pakietu każde powiadomienie SMS jest płatne 0,25 zł. Brak puli bezpłatnych SMS w ramach tego Pakietu.

W przypadku klientów korzystających z dotychczasowej oferty SMS, ING Bank Śląski dokona automatycznej zmiany posiadanej oferty na nową. W każdej chwili klienci będą mogli dopasować usługę SMS do swoich potrzeb i zmienić pakiet na inny w ramach nowej oferty. Informacje można uzyskać w serwisie INGBankOnLine, w serwisie HaloŚląski lub w oddziałach banku.

Comments are closed.