Druga edycja e-spotkań z Bankiem BPH już w grudniu

W grudniu rusza druga edycja e-spotkań organizowanych przez Bank BPH i czasopismo „Fundusze Europejskie”, dotyczących funduszy unijnych i oferty Banku BPH w zakresie kredytowania projektów finansowanych z tych środków.

E-spotkania odbędą się w formie comiesięcznych czatów w okresie od grudnia 2009 r. do kwietnia 2010 r. Ich adresatami są w szczególności przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowani pozyskaniem dotacji z funduszy europejskich na realizację projektów inwestycyjnych.

Celem spotkań jest przybliżenie aktualnej wiedzy nie tylko na temat możliwości otrzymania dotacji ze środków Unii Europejskiej, ale również zagadnień związanych z pomocą publiczną, sprawozdawczością, monitoringiem i kontrolą projektów dofinansowanych z UE.

Udział w rozmowie on-line to również okazja do zadawania szczegółowych pytań ekspertom z odpowiednich Instytucji Wdrażających, dotyczących trybu i zasad ubiegania się o wsparcie i realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz bliższego zapoznania się z ofertą Banku BPH dotyczącą finansowania przedsięwzięć objętych wsparciem pomocowym.

Harmonogram E-spotkań:
· 3 grudnia 2009 r. - Finansowanie energetyki odnawialnej z funduszy europejskich;
· 28 stycznia 2010 r. - Zasady udzielania pomocy publicznej w programach UE;
· 25 lutego 2010 r. - Innowacyjne przedsiębiorstwo - finansowanie inwestycji i prac B+R ze środków UE w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych;
· 25 marca 2010 r. - Dotacje dla nowych firm i mikroprzedsiębiorstw;
· 22 kwietnia 2010 r. - Dotacje dla firm rolno-spożywczych i podmiotów gospodarczych działających na terenach wiejskich.

Patronat merytoryczny nad drugą edycją e-spotkań objęli: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej. Zapraszamy do aktywnego udziału w E-seminariach po zalogowaniu się na stronie http://espotkania.fundusze-europejskie.pl. Więcej informacji o inicjatywie znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: http://www.bph.pl/pl/ue/eseminari

Comments are closed.