Rezygnacja prezesa zarządu Banku Pekao SA

Bank Pekao SA informuje, że Jan Krzysztof Bielecki, prezes zarządu banku złożył w dniu 24 listopada 2009 r. rezygnację z zajmowanego stanowiska ze skutkiem na dzień 11 stycznia 2010 r.

Jan Krzysztof Bielecki urodził się 3 maja 1951 roku w Bydgoszczy. Ukończył Wydział Ekonomiki Transportu Wodnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 1985 roku był prezesem sopockiej spółki konsultingowej “Doradca” (konsultant międzynarodowych korporacji finansowych). Był pierwszym prezesem Junior Chamber Poland w latach 1989 - 1990. W 1989 roku był jednym z założycieli Gdańskiego Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego Kongres Liberałów. Od lutego 1990 roku był w składzie prezydium Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Od kwietnia do grudnia 1990 był członkiem rady Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Od kwietnia 1994 roku był członkiem Unii Wolności - po połączeniu się Unii Demokratycznej oraz KLD. Był posłem na Sejm w latach 1989 - 1993.

W grudniu 1990 roku został powołany na urząd premiera. Po wyborach w październiku 1991 roku złożył dymisję, która została przyjęta przez Sejm w grudniu 1991 roku. W rządzie Hanny Suchockiej był ministrem ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej. Od grudnia 1993 roku był przedstawicielem Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

Od 1 października 2003 jest prezesem zarządu Banku Pekao SA.

5 marca 2009 roku Jan Krzysztof Bielecki został uhonorowany tytułem Finansista Roku 2008, przyznawanym przez “Gazetę Finansową”. Redakcja doceniła fakt, że prezes zarządu Banku Pekao SA jako jeden z pierwszych autorytetów ekonomicznych w Polsce przewidział grożący gospodarce kryzys.

Comments are closed.