Wakacje pożyczkowe w Alior Banku

Od 23 listopada Klienci biorący pożyczkę w Alior Banku mogą skorzystać z wakacji pożyczkowych. Dają one możliwość przesunięcia terminu spłaty rat aż o 3 miesiące. Wakacje pożyczkowe są bezpłatne i obejmują całą ratę kapitałowo-odsetkową.

Alior Bank wprowadził dla Klientów kredytowych nową korzyść – wakacje pożyczkowe. Dają one możliwość zawieszenia spłaty 1, 2 lub 3 kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych zarówno w przypadku
pożyczek spłacanych w ratach równych jak i malejących. Dla Klienta oznacza to, że w trakcie trwania wakacji nie płaci on rat i nie są mu naliczane odsetki.

Okres kredytowania zostaje wydłużony automatycznie o okres wakacji pożyczkowych, jednak
z zastrzeżeniem, że całkowity czas kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat, a łączna liczba rat podlegających zawieszeniu nie może przekroczyć 3. Klient może skorzystać z wakacji jednorazowo
w ramach jednej dyspozycji lub podzielić je na klika okresów. Dyspozycja o zawieszeniu spłaty powinna być złożona najpóźniej na 3 dni robocze przed datą płatności najbliższej raty.

Warunkiem skorzystania z oferty wakacji pożyczkowych jest brak zaległości w spłatach pożyczki w ciągu całego okresu kredytowania. Dodatkowo Klient nie może zalegać ze spłatą innych zobowiązań związanych z posiadaniem produktów w Alior Banku.

Wakacje pożyczkowe oferowane są Klientom, którzy podpisali umowy o pożyczkę po 23 listopada 2009.

Dodatkowe zalety pożyczki w Alior Banku:
• rata już od 88 zł (przy pożyczce za 4 000 zł);
• minimalny miesięczny dochód - tylko 800 zł netto;
• do 10 tys. zł bez zaświadczeń o dochodach;
• do 30 tys. zł jeszcze tego samego dnia;
• nawet do 150 tys. zł bez poręczycieli i zabezpieczeń;
• maksymalny okres spłaty - 10 lat.

Więcej informacji na temat pożyczki znajdą Państwo na portalu Alior Banku pod adresem:

http://www.aliorbank.pl/pl/klienci_indywidualni/kredyty_i_pozyczki/pozyczka_gotowkowa

Comments are closed.