tańsza hipoteka w eurobanku - klienci sami ustalają wysokość marży przy kredytach hipotecznych

Klienci eurobanku mogą skorzystać z unikalnej oferty ubezpieczeń TU Benefia i TU na Życie Benefia, która pozwala na znaczne obniżki marż kredytów. Dzięki elastycznym warunkom ubezpieczeń (możliwości samodzielnego doboru pakietu ubezpieczenia) klient sam decyduje o wysokości marży kredytu hipotecznego. W programie „Prommotion” marża kredytu zaczyna się już od 1,54%! Oferta jest ważna do 30.09.2009.

Oferta została przygotowana przez eurobank oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Benefia i TU Benefia. Dzięki możliwości samodzielnego dobrania pakietu ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń od utraty pracy spośród aż 20 możliwości klient sam decyduje o wysokości marży kredytu hipotecznego.
- Staramy się wciąż uatrakcyjniać naszą ofertę, a w obecnej sytuacji rynkowej dobre, atrakcyjnie sparametryzowane ubezpieczenie może być bardzo pozytywnym wyróżnikiem – mówi Krystian Kulczycki, wiceprezes eurobanku odpowiedzialny za sprzedaż.
Tomasz Telejko, Prezes Zarządu Benefia uważa, że „bardzo dobra współpraca Towarzystwa z eurobankiem pozwoliła stworzyć konkurencyjną ofertę, której skutki bezpośrednio odczuwają sami klienci - niewiele banków i ubezpieczycieli pozwala decydować klientom indywidualnie w sprawach ubezpieczenia czy marży”.

Atrakcyjne marże w programie „Prommotion”
Marże w programie „Prommotion” kształtują się już od 1,54%, w zależności od LTV tj. wysokości kredytu w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie:

* dla kredytów z LTV do 30% marża już od 1,54%
* dla kredytów z LTV od 30%-50% marża już od 1,59%
* dla kredytów z LTV od 50%-70% marża już od 1,69%
* dla kredytów z LTV od 70%-80% marża już od 1,79%
* dla kredytów z LTV 80%-100% marża już od 1,89

Także osoby, które wraz z kredytem hipotecznym chciałyby otrzymać dodatkowe środki na dowolny cel, mogą skorzystać z korzystnych marż (stała marża 3,4% w przypadku konsolidowanych kredytów oraz 4,2% w przypadku dodatkowych kwot przeznaczonych na dowolny cel). Co ważne, zasadą jest wyznaczanie marży i prowizji na podstawie średniej ważonej – co oznacza, iż wyższe oprocentowanie i prowizja zostaną naliczone tylko od tej części kredytu, która nie jest przeznaczona bezpośrednio na zakup nieruchomości. Dla części kredytu przeznaczonej na cele mieszkaniowe marże kształtują się już od 1,54%.

O unikalności oferty eurobanku decyduje także możliwość doboru rozszerzonych wariantów ubezpieczenia. Rzadkością na rynku jest pakiet ubezpieczenia na życie, który zakłada wypłatę pełnej kwoty w przypadku śmierci któregokolwiek z kredytobiorców. Nawet przy wcześniejszej spłacie kredytu ubezpieczenie nie wygasa, a klient przez cały okres ubezpieczony jest na taką samą, stałą sumę ubezpieczenia. Natomiast ubezpieczenie od utraty pracy charakteryzuje się tym, iż w przypadku utraty pracy przez klienta ubezpieczyciel może spłacać raty w imieniu kredytobiorcy przez cały rok po utracie przez niego pracy (maksymalnie do 5 tys. zł miesięcznie, tj. do sumy 60 000 zł). Wariant rozszerzony zakłada, że ubezpieczyciel zawsze, gdy choć jeden z kredytobiorców utraci pracę, wypłaci pełną wysokość raty. Ubezpieczenie charakteryzuje się wyjątkowo krótkim okresem karencji – już po 30 dniach od uruchomienia kredytu kredytobiorca uzyskuje prawo do otrzymywania świadczeń z tytułu ubezpieczenia.

Tak jak w przypadku innych produktów eurobanku, charakterystyczna dla oferty ubezpieczeń jest prostota i minimum formalności – np. aby skorzystać z oferty ubezpieczenia na życie wystarczy deklaracja przystąpienia (dla kredytu do 400 000 zł) bez badań medycznych.
Ubezpieczenia na życie dostępne są w ofercie aż do 8 lat a ubezpieczenia od utraty pracy aż do 5 lat. Bank oferuje skredytowanie składki i rozłożenie jej na okres kredytowania, co gwarantuje, że klient nie odczuje wyższych kosztów związanych z ubezpieczeniem, a będzie mógł czuć się w pełni zabezpieczony przez wszelkimi nieprzewidywalnymi okolicznościami związanymi ze spłatą długoletniego kredytu.

Kredyt hipoteczny eurobanku:

* Finansowanie do 100% LTV dla wybranych grup nieruchomości.
* Klient eurobanku nie musi martwić się dopełnianiem formalności – większości z nich doradcy eurobanku dopilnują za niego. Nie będzie ich wiele, ponieważ bank stworzył produkt łatwo dostępny
i prosty w obsłudze.
* W uzyskaniu kredytu hipotecznego pomoże każdy doradca eurobanku, a jeśli klient nie ma czasu przyjść do placówki, doradca chętnie przyjedzie w dogodne dla klienta miejsce, do domu lub
do pracy.
* Brak wymogu przedstawiania zaświadczeń lub opinii z innych banków dla kredytów, kart kredytowych lub limitów do wysokości 500 zł na kredyt. Klient składa oświadczenie o prawidłowej obsłudze zobowiązań.
* Korzystne dla klienta obliczanie zdolności kredytowej - podział kosztów minimalnych wydatków na życie przyjmowanych przez Bank do wyznaczenia zdolności kredytowej dla Klientów z rejonów z poza dużych miast oraz w dużych miastach.
* Akceptacja dodatkowych źródeł dochodów również uzyskiwanych poza granicami kraju oraz
z działalności gospodarczej.
* Za środki z kredytu można kupić lub zbudować dom, kupić mieszkanie, działkę budowlaną, przeprowadzić remont lub modernizację, a także łączyć różne cele kredytowania, np. zakup mieszkania z jego remontem lub zakup działki budowlanej z budową domu.
* eurobank oferuje kredyty hipoteczne w wysokości od 20 tys. zł do 2 mln zł.
* eurobank oferuje dogodny okres kredytowania: aż do 35 lat.
* eurobank udziela kredytów na cele łączone, np. zakup i remont nieruchomości. Brak wymogu rozliczania kwoty przeznaczonej na wykończenie nieruchomości na rynku pierwotnym (w większości przypadków).
* eurobank kredytuje również zakup działek budowlanych do 90 % ich wartości.
* eurobank umożliwia refinansowanie nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy – w przypadku zakupów oraz nakładów poniesionych w ciągu 24 miesięcy – dla budowy, remontu itd.
* Refinansowanie kredytu z innego banku – umożliwiamy spłatę innego, droższego kredytu mieszkaniowego – aż do 90% aktualnej wartości nieruchomości. Z kredytu można również opłacić ewentualną prowizję za wcześniejszą spłatę w innym banku. Kredytu na refinansowanie udzielny jest z niższym oprocentowaniem, ponieważ przy ustalaniu oprocentowania eurobank bierze pod uwagę aktualną wartość nieruchomości oraz aktualną wysokość kredytu do spłaty. Dodatkowo Klient może otrzymać również kwotę na cel dowolny lub konsolidację innych zobowiązań w jednym kredycie.
* Kredyt konsolidacyjny - można otrzymać środki na spłatę innych drogich kredytów aż do 70% wartości nieruchomości i rozłożyć spłatę na niskie raty aż na 20 lat.
* Pożyczka hipoteczna - można otrzymać środki na dowolny cel aż do 70% aktualnej wartości nieruchomości i rozłożyć spłatę na niskie raty aż na 20 lat.
* Mix kredytowy – można połączyć cele mieszkaniowe, konsolidację innych zobowiązań kredytowych oraz środki na dowolny cel w jednym kredycie. Marża i prowizja zostaną ustalone jako ważone – w zależności od udziału danego celu w łącznej kwocie kredytu.
* eurobank udziela kredytu w najbardziej bezpiecznej walucie PLN.
* Oprocentowanie standardowe kredytu składa się z stopy bazowej oraz marży Banku:
o Dla kredytów mieszkaniowych stopa bazowa WIBOR 3M + marża Banku od 2,1%
o Dla kredytów konsolidacyjnych stopa bazowa WIBOR 3M + marża Banku 3,99%
o Dla pożyczek hipotecznych stopa bazowa WIBOR 3M + marża Banku 4,99%
o Stopy bazowe ustalane są 25 dnia ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału i obowiązują przez cały kolejny kwartał tj. oprocentowanie w danym kwartale jest niezmienne.
* Klient może połączyć swoje dochody z dochodami innej osoby, również niespokrewnionej i dzięki temu otrzymać wyższy kredyt – maksymalnie do 4 współkredytobiorców.
* Kredytobiorcą może być również osoba, która nie będzie właścicielem kupowanej nieruchomości.
* Możliwe jest zabezpieczenie banku na nieruchomości należącej do osoby trzeciej, również niespokrewnionej. Wymagana jest tylko zgoda osoby trzeciej na wpis hipoteki.
* eurobank oferuje długi okres karencji, czyli odsunięcia spłaty kapitału aż do 36 miesięcy.
W tym czasie nie jest spłacany kapitał (tylko odsetki), dzięki czemu Klient może płacić bardzo niskie raty kredytu. Z karencji można skorzystać np. przy budowie domu i wypłatach kredytu w transzach, ale również przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym, kiedy kredyt wypłacany jest jednorazowo. Skorzystanie z karencji w bardzo nisko oprocentowanym kredycie mieszkaniowym umożliwia
np. sfinansowanie urządzenia mieszkania z bieżących dochodów bez konieczności korzystania z dużo drożnych kredytów np. ratalnego lub gotówkowego.
* W przypadku wypłaty kredytu w transzach np. przy budowie domu bank nie wymaga przedstawiania żadnych faktur, a rozliczanie wykorzystania już wypłaconych środków odbywa się poprzez wizytę na budowie pracownika banku – bezpłatnie.
* Kredytobiorca może wnieść własne środki na początku lub w trakcie budowy nieruchomości i zostaną one zaliczone przez bank jako wkład własny tzn. oprocentowanie kredytu będzie niższe.
* Klient może wybrać raty równe lub malejące oraz zmienić je w trakcie spłaty.
* Klient może podwyższyć kwotę kredytu, jeśli będzie miał taką potrzebę.
* Można dokonywać nadpłat bez prowizji.
* W trakcie spłaty kredytu w przypadku wyjątkowych, trudnych okoliczności życiowych Klient może również zawiesić spłatę kredytu, czyli uzyskać jego prolongatę.

Dodatkowo:

* 0 zł prowizji za rozpatrzenie wniosku,
* 0 zł prowizji za uproszczoną opinię o nieruchomości tj. wycenę przez Bank,
* 0 zł prowizji za badanie stanu prawnego nieruchomości,
* 0 zł prowizji za opinię o zaawansowaniu prac,
* 0 zł prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu po 3-ch latach,
* od 0 zł prowizji za nadpłaty.

Comments are closed.