Polisa „Optima Profit” w Banku BPH

„Optima Profit” to produkt ubezpieczeniowo-oszczędnościowy oferowany przez Bank BPH. Łączy w sobie zalety lokaty bankowej i ubezpieczenia na życie i cieszy się wzrastającym zainteresowaniem wśród Klientów.

Polisa „Optima Profit” została wprowadzona do oferty Banku BPH dla Klientów indywidualnych w listopadzie br. w odpowiedzi na utrzymujące się zainteresowanie polisami oszczędnościowymi ze zwolnieniem od podatku od zysków kapitałowych. Polisa została przygotowana wspólnie z Nordea Polska Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie SA.

Najważniejsze cechy Polisy „Optima Profit:

• ubezpieczenie jest oferowane na okres 180 lub 360 dni;
• gwarantowane oprocentowanie w skali roku wynosi odpowiednio dla okresu 180 i 360 dni 3,85% (odpowiednik lokaty o oprocentowaniu 4,76%) oraz 4,51% (odpowiednik lokaty o oprocentowaniu 5,56%);
• brak opłat za otwarcie oraz likwidację polisy;
• możliwość zakupu wielu polis;
• minimalna kwota wpłaty na jedną polisę wynosi 5000 zł;
• cała kwota świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn;
• kwota z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych;
• środki finansowe z polisy podlegają gwarancji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż 30.000 euro;
• polisę Optima Profit może założyć każdy, kto ukończył 18 i nie ma jeszcze 80 lat;
• w razie rezygnacji z ubezpieczenia wypłacana jest pełna kwota wpłaconej przez Klienta składki ubezpieczeniowej.

„Optima Profit” jest dostępna we wszystkich Oddziałach Banku BPH. Wpłaty składek poprzez przelew wewnętrzny z ROR lub wpłatę gotówkową na „Optima Profit” są zwolnione z opłat. Bank przygotował także ofertę specjalną konta Sezam dla Klientów nabywających „Optima Profit” polegającą na zwolnieniu z opłaty za prowadzenie nowo otwartych kont.

źródło:
Banku BPH

Comments are closed.