„Bezpieczne Rachunki” w ofercie Banku BPH

Bank BPH wprowadził do oferty produkt ubezpieczeniowy „Bezpieczne Rachunki”, który stanowi zabezpieczenie wydatków domowych w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

„Bezpieczne Rachunki” to innowacyjny produkt przygotowany wspólnie z CARDIF Assurances Risques Divers SA Oddział w Polsce specjalnie dla posiadaczy konta osobistego w Banku BPH.

„Bezpieczne Rachunki” stanowią zabezpieczenie domowych wydatków związanych z utrzymaniem (jak na przykład rachunki za prąd czy gaz) w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak:

- utrata pracy i stałego źródła dochodu,
- problemy zdrowotne – czasowa niezdolność do pracy,
- śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Dodatkowo w ramach ubezpieczenia oferowana jest pomoc assistance, a w jej zakresie m.in. telefoniczne konsultacje dla osób, które utraciły pracę, zorganizowanie wizyty pielęgniarki, pomocy domowej, dostarczenie leków czy sprzętu medycznego, jak również dostęp do infolinii medycznej.

Miesięczny koszt ubezpieczenia jest uzależniony od wariantu ochrony i wynosi od 13 do 38 zł, przy czym pierwszy miesiąc ochrony jest darmowy.

Sprzedaż „Bezpiecznych Rachunków” Bank BPH rozpoczął w grudniu w formie programu lojalnościowego dla wyselekcjonowanej grupy Klientów.

Comments are closed.