MiŚ Ameryka w Kredyt Banku

Inwestycja w amerykańskie spółki z sektora małych i średnich przedsiębiorstw to nowa oferta życiowej Warty. Fundusz z ochroną kapitału może przynieść 40% zysku. Produkt można wykupić do końca lutego w placówkach Kredyt Banku.

MiŚ Ameryka to ok. 3,5-letni produkt inwestycyjny ze składką jednorazową w formie polisy na życie z funduszem kapitałowym. Na koniec okresu ubezpieczenia, tj 14.11.2013 r., klient otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o wypracowany zysk (po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych). Wysokość zysku uzależniona będzie od zachowania się indeksu spółek amerykańskich Russell 2000.
Przez cały okres umowy klient objęty jest też ochroną ubezpieczeniową zdrowia i życia.

Oferta kierowana jest do osób preferujących bezpieczne inwestycje, gdyż zapewnia ochronę powierzonego kapitału.

Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1 tys. zł.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zgon ubezpieczonego, w tym także w wyniku wypadku, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy powstałą w wyniku wypadku oraz dożycie ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.
Zabezpieczenie w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia równe jest wartości środków zgromadzonych w funduszu powiększonych nawet o 25% wpłaconej składki.

Konstrukcja funduszu

Wpłacona składka, po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy inwestowana jest w fundusz MIŚ AMERYKA. Jego wszystkie aktywa inwestowane są w luksemburskim funduszu ze 100% ochroną kapitału - KBC Select Investors Warta Small Cap 1. Stopa zwrotu tego funduszu zależna jest od zachowania się indeksu małych i średnich spółek amerykańskich - Russell 2000. Russell 2000, należący do rodziny indeksów Russell, jest indeksem małych i średnich spółek rynku amerykańskiego. Składa się z dwóch tysięcy najmniejszych spółek indeksu Russell 3000, który z kolei
mierzy zachowanie 3000 największych amerykańskich spółek, stanowiących w przybliżeniu 98% kapitalizacji rynkowej.

Comments are closed.