Bank Pocztowy przyciąga Klientów MSP

Bank Pocztowy wprowadzając specjalne pakiety dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw proponuje im jedną z najatrakcyjniejszych ofert na rynku.

Bank Pocztowy zgodnie z przyjętą strategią działania w obszarze bankowości korporacyjnej kładzie silny nacisk na rozwój oferty skierowanej do sektora MSP. Bank chce zwiększyć swoje udziały rynkowe w tym segmencie kilkakrotnie. Dwa nowe Pakiety, które od 11 stycznia br. dostępne są dla Klientów to kolejny krok w kierunku tworzenia przejrzystej i atrakcyjnej cenowo oferty produktowej. Pakiety mają na celu ułatwienie efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi oraz zachęcenie przedsiębiorców do korzystania z oferty Banku Pocztowego.

Klienci mają do wyboru Pakiet Pocztowy Biznes i Pakiet Pocztowy Biznes Plus, przez co mogą lepiej dopasować produkty do swoich potrzeb. Oba pozwalają na wygodne prowadzenie rachunku, dokonywanie wpłat, wypłat i przelewów zarówno w systemie bankowości elektronicznej, jak również w placówkach Banku. Zapewniają również dedykowanego opiekuna Klienta. Użytkownicy Pakietu Pocztowy Biznes Plus mogą dodatkowo na indywidualnych warunkach lokować środki na lokacie. Jej minimalna wartość to
50 000 zł.

W ramach Pakietu Pocztowy Biznes, za 20 zł miesięcznie, Klient może skorzystać z:

* bezpłatnego prowadzenia rachunku bieżącego oraz 2 rachunków pomocniczych,
* przelewów zewnętrznych realizowanych drogą elektroniczną za 1 zł,
* karty płatniczej, za której wydanie ani użytkowanie nie będzie ponosić kosztów,
* bezprowizyjnych wypłat gotówki w blisko 10 000 punktów: w sieci bankomatów Banku Pocztowego, Euronetu, Cash4You, Kredyt Banku oraz PKO BP, a także w Urzędach Pocztowych,
* wpłat zamkniętych w formie uporządkowanej w wybranych placówkach Poczty Polskiej od 0,20% wartości wpłaty, nie mniej niż 5 zł,
* wpłat zamkniętych w formie nieuporządkowanej w wybranych placówkach Poczty Polskiej od 0,25 % wartości wpłaty, nie mniej niż 5 zł,
* usługi zasiłków gotówkowych odbieranych w wybranych placówkach Poczty Polskiej od 0,20% wartości wpłaty, nie mniej niż 5 zł.

W ramach Pakietu Pocztowy Biznes Plus, za 50 zł miesięcznie, Klient może skorzystać z:

* bezpłatnego prowadzenia rachunku bieżącego oraz 2 rachunków pomocniczych,
* przelewów zewnętrznych realizowanych drogą elektroniczną za 0,50 zł,
* karty płatniczej, za której wydanie ani użytkowanie nie będzie ponosić kosztów,
* bezprowizyjnych wypłat gotówki w blisko 10 000 punktów: w sieci bankomatów Banku Pocztowego, Euronetu, Cash4You, Kredyt Banku oraz PKO BP, a także w Urzędach Pocztowych,
* automatycznych przelewów środków z rachunku bieżącego na rachunek lokaty jednodniowej na warunkach stałego zlecenia “overnight”,
* możliwości negocjowania oprocentowania lokat od 50 000 zł,
* wpłat zamkniętych w formie uporządkowanej w wybranych placówkach Poczty Polskiej od 0,15% wartości wpłaty, nie mniej niż 5 zł,
* wpłat zamkniętych w formie nieuporządkowanej w wybranych placówkach Poczty Polskiej od 0,20 % wartości wpłaty, nie mniej niż 5 zł,
* usługi zasiłków gotówkowych odbieranych w wybranych placówkach Poczty Polskiej od 0,15% wartości wpłaty, nie mniej niż 5 zł.

Comments are closed.