Bank BGŻ to „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”

W tegorocznej XI edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” Bank BGŻ otrzymał Wyróżnienie Honorowe w kategorii banki uniwersalne wraz z Godłem Promocyjnym i trzema Złotymi Gwiazdami.

Tytuł został przyznany za wytyczanie w istotnym stopniu trendów rynkowych w zakresie bankowości dla klientów sektora agrobiznesu w Polsce oraz kreowanie, testowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie bankowości dla MSP.

- Kładziemy duży nacisk na budowanie pozytywnych relacji z naszymi klientami przedsiębiorcami. Dlatego, niezmiernie cieszy nas fakt, że pozytywnie oceniają oni naszą ofertę i starania, by stać się ich partnerem biznesowym – powiedziała Joanna Brzostek, zastępca dyrektora departamentu zarządzania sprzedażą MSP i Mikro w Banku BGŻ.

Wyróżnienie honorowe w kategorii oddział bankowy wraz z Godłem Promocyjnym Oddział Przyjazny dla Przedsiębiorców otrzymał Oddział operacyjny w Lublinie. Oddziały operacyjne Banku w Kutnie i Opolu otrzymały specjalne wyróżnienie – Platynową Statuetkę za systematyczne wzbogacanie i usprawnianie przyjaznej współpracy z MSP. Godło Promocyjne Oddział Przyjazny dla Przedsiębiorców wraz ze złotymi gwiazdami otrzymał także Oddział operacyjny w Białymstoku.
Tytuł Profesjonalny Doradca Bankowości MSP otrzymała w tym roku Ewa Kaczorowska z Oddziału operacyjnego w Ostrołęce.

Informacja na temat konkursu
Konkurs organizuje Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Jego celem jest wspieranie budowy wysokiej kultury współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi i przedsiębiorcami, tworzenie klimatu wzajemnego zaufania oraz popularyzowanie innowacji bankowych zmierzających do lepszego zaspokajania potrzeb finansowych sektora MSP.

Już od 11 lat banki poddają się weryfikacji starając się być przyjazne zarówno pod względem oferowanych produktów i usług, jak również jakości obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. Konkurs Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców wskazuje przedsiębiorcom te instytucje finansowe, które w ostatnim roku dokonały największych zmian w zakresie oferty i jakości obsługi małych i średnich przedsiębiorstw.

Comments are closed.