Smak Zysku z lokatą 6.5 % w Kredyt Banku

Smak Zysku to nowy program inwestycyjny życiowej Warty dostępny w Kredyt Banku. Zysk z Inwestycji z ochroną kapitału może wynieść nawet 70%. Dodatkowo klienci mogą ulokować oszczędności na trzymiesięcznej lokacie oprocentowanej aż na 6,5% w skali roku.

Smak Zysku to ok. 3,5-letni produkt inwestycyjny ze składką jednorazową w formie polisy na życie z funduszem kapitałowym. Na koniec okresu ubezpieczenia klient otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o wypracowany zysk (po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych). Wysokość zysku uzależniona będzie od zachowania się koszyka 6 surowców rolnych tj. kawa, kakao, kukurydza, soja, pszenica i cukier.

Oferta kierowana jest do osób preferujących bezpieczne inwestycje, gdyż zapewnia ochronę powierzonego kapitału.

Przez cały okres umowy klient objęty jest też ochroną ubezpieczeniową zdrowia i życia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zgon ubezpieczonego, w tym także w wyniku wypadku, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy powstałą w wyniku wypadku oraz dożycie ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.
Zabezpieczenie w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia równe jest wartości środków zgromadzonych w funduszu powiększonych nawet o 25% wpłaconej składki.

Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1 tys. zł.

Program dostępny będzie do końca marca w placówkach Kredyt Banku. Każdy klient, który zainwestuje w produkt będzie mógł dodatkowo założyć 3-miesięczną lokatę, oprocentowaną na 6,5% w skali roku. Maksymalnie na depozycie można ulokować kwotę odpowiadającą kwocie środków zainwestowanych w Smak Zysku nie mniej niż 1000 zł.

Comments are closed.