Sprzedaż certyfikatów funduszu Investor FIZ

W dniach 8-23 lutego 2010 r. będzie prowadzona publiczna sprzedaż Certyfikatów Inwestycyjnych serii “O” funduszu Investor FIZ.

Zapisy na Certyfikaty będą przyjmowane w Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ lub poprzez Internet, strona: www.bgz.pl.

Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii “O” wynosi 2.772,26 zł i została określona na podstawie wyceny aktywów funduszu na 7 dni przed rozpoczęciem emisji.

Investor FIZ to najbardziej uniwersalny fundusz, który rekomendujemy jako podstawę portfela. Inwestuje on w bardzo szerokie spektrum instrumentów na całym świecie, co pozwala się uniezależnić od koniunktury na pojedynczych rynkach oraz zarabiać zarówno na wzrostach, jak również spadkach kursów akcji spółek, wartości indeksów, cen surowców.

Od rozpoczęcia działalności, tj. od września 2005 roku do stycznia 2010 roku Investor FIZ zarobił 171,39 proc., średnioroczna stopa zwrotu wyniosła w tym okresie 25,36 proc. W styczniu 2010 roku Fundusz zarobił 3,03 proc.

Szcegółowe informacje na temat Funduszu oraz prospekt emisyjny znajdują się na stronie www.tfi.investors.pl.

Comments are closed.