Nowe produkty depozytowe dla instytucji w Banku Pocztowym

Od 1 marca br. w ofercie Banku Pocztowego znaleźć można przeznaczone dla Klientów Instytucjonalnych - Konto Oszczędnościowe Biznes oraz Lokatę Dynamiczną.

Prowadzone w złotówkach Konto Oszczędnościowe Biznes jest wygodnym połączeniem atrakcyjnie oprocentowanej lokaty z kontem, pozwalającym na dostęp do zgromadzonych środków bez utraty odsetek. Produkt ten dedykowany jest Klientom z Segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw a także z Segmentu Mieszkalnictwa. Otwarcie i prowadzenie Konta jest bezpłatne. Kapitalizacja odsetek jest miesięczna, a oprocentowanie zmienia się wraz ze wzrostem salda. W Segmencie MSP, przy saldzie Konta Oszczędnościowego Biznes do 10 tys. zł oprocentowanie wynosi 3,50%, a powyżej 10 tys. zł - 4,50% w skali roku. W Segmencie Mieszkalnictwa przy saldzie do 5 tys. zł oprocentowanie Konta Oszczędnościowego Biznes wynosi 2%, a powyżej 5 tys. zł jest to 4%.

Jednocześnie Klienci Instytucjonalni mają teraz możliwość lokowania nadwyżek środków również na Lokacie Dynamicznej, której oprocentowanie zmienne rośnie z każdym kolejnym miesiącem. Okres utrzymania Lokaty jest 12- miesięczny z oprocentowaniem do 5,5 %. Minimalna kwota potrzebna do skorzystania z Lokaty Dynamicznej to 10 tys. zł.

Oba produkty mogą być obsługiwane zarówno zdalnie, za pomocą strony internetowej, jak i w Oddziale Banku, we współpracy z Doradcą Klienta Instytucjonalnego. Przeznaczone są dla Klientów korzystających z rachunku bieżącego Banku Pocztowego.

Wprowadzenie do oferty Banku Pocztowego nowych produktów dla Klientów Instytucjonalnych jest kolejnym krokiem na drodze realizacji wypracowanej w ubiegłym roku strategii tego obszaru. Zgodnie z jej założeniami, Bank przywiązuje szczególną wagę do współpracy z sektorem Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mieszkalnictwa.

Comments are closed.