BankConnect – nowy produkt w ofercie Banku BPH

Bank BPH wprowadził do oferty dla Klientów korporacyjnych nowoczesne rozwiązanie BankConnect, które umożliwia automatyczną wymianę informacji pomiędzy Bankiem a Klientem w celu aktualizowania i uzgadniania on-line informacji finansowych w czasie rzeczywistym. Produkt przeznaczony jest w szczególności dla firm przetwarzających dużą liczbę transakcji.

BankConnect to rozwiązanie, dzięki któremu możliwa jest szybka wymiana informacji pomiędzy systemami ERP (planowania zasobów przedsiębiorstwa) oraz finansowo-księgowymi (FK) Klienta a systemem informatycznym Banku przy minimalnym zaangażowaniu operatora systemów. BankConnect daje systemom ERP/FK możliwość automatycznego nawiązywania i autoryzowania połączenia on-line, przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii zapewniającej najwyższy poziom poufności i wiarygodności przesyłanych informacji.

- BankConnect jest oparty na światowym standardzie XML ISO 20022 zgodnym z rekomendacją Związku Banków Polskich dotyczącą wymiany danych finansowych pomiędzy Bankiem i Klientami. Bank BPH jako pierwszy bank w Polsce dostosował się do tych wymogów i gwarantuje pełną przejrzystość i bezpieczeństwo wymiany informacji - powiedział Paweł Domański, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej Banku BPH. - Mamy już pierwsze pozytywne opinie Klientów, którzy zdecydowali się wdrożyć system BankConnect i doceniają korzyści, jakie niesie ze sobą to rozwiązanie – dodał.

Produkt przeznaczony jest w szczególności dla Klientów przetwarzających dużą liczbę transakcji i dla oczekujących pełnej automatyzacji procesu oraz bieżących informacji finansowych, takich jak saldo dostępne i księgowe, historia operacji, wyciągi czy raporty cash management (raporty TransCollect, TransKasy, TransCash i inne).

Informacje o systemie dostępne są na stronie internetowej www.bankconnect.pl

Comments are closed.