Wyhamowuje tendencja spadkowa w budownictwie

Korzystne dane dotyczące sytuacji na rynku mieszkaniowym w Polsce w kwietniu rozbudziły nadzieje przed dzisiejszą publikacją produkcji budowlano-montażowej. Nie w pełni znalazły jednak potwierdzenie w tych danych. Kwiecień był kolejnym miesiącem wyhamowania spadku produkcji budowlanej. Była jednak o 6,1% mniejsza niż przed rokiem.

Uwzględniając czynniki o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się o 7,7%. Miesiąc wcześniej zniżka w skali roku sięgała 9,4%. Także w surowych danych widać stopniowe wyhamowywanie tempa spadku produkcji, z 10,9% rok do roku w marcu i aż 24,6% w lutym.

Powódź i problemy w Europie mogą zaszkodzić

Nie zmienia to jednak faktu, że początek tego roku w budownictwie prezentuje się słabo. W okresie styczeń-kwiecień produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się o 11,5% w porównaniu z tym samym okresem 2009 r. Widać jednak, że w kwietniu budownictwo dźwigało się z dołka, bo dynamika spadku była mniejsza niż w tym roku. Można oczekiwać kontynuacji tej tendencji w kolejnych miesiącach, ale też nie brakuje nowych wyzwań. Spółki zaczynają informować o kłopotach, jakie przy realizacji kontraktów drogowych niesie ze sobą powódź. Wiele firm wiązało nadzieje na rozwój z ożywieniem koniunktury w Europie Zachodniej, a to staje pod znakiem zapytania w kontekście walki z problemami fiskalnymi.

Wszystkie działy na minusie

Na kwietniowy wynik złożyły się spadki produkcji we wszystkich działach budownictwa. W największym stopniu obniżyła się produkcja w podmiotach zajmujących się robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 10,7% w skali roku). W przedsiębiorstwach wznoszących budynki spadek wyniósł 6,1%, a w firmach wykonujących specjalistyczne roboty budowlane takie jak rozbiórki, przygotowanie terenów pod budowę, wykonywanie instalacji i robót wykończeniowych – 0,2%.

Nadzieje na przyszłość

W dużym stopniu potwierdziły się zatem wnioski, jakie płynęły z kwietniowego badania koniunktury wśród firm budowlanych. Pierwszy raz od jesieni 2008 r. wskaźnik klimatu koniunktury był pozytywny i wyniósł plus 2. W stosunku do marca podniósł się o 8 pkt. W minionym miesiącu poprawę koniunktury sygnalizowało 23% firm, a pogorszenie 21%. Jednocześnie jednak przedsiębiorstwa wskazywały nadal na spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej, choć dużo mniejszy od zgłaszanego w marcu. Bardziej optymistycznie wyglądały przewidywania na kolejne trzy miesiące w zakresie portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej.

Comments are closed.