Umowa Generalna - nowa usługa dla klientów korporacyjnych Banku Pekao

Umowa Generalna - nowa usługa dla klientów korporacyjnych Banku Pekao
 
Bank Pekao wprowadził do oferty nowe rozwiązanie dla klientów korporacyjnych – Umowę Generalną. Pozwala ona na korzystanie z wielu […]

Badanie MasterCard: Polacy czują się mniej wykluczeni finansowo niż inni Europejczycy

Badanie MasterCard: Polacy czują się mniej wykluczeni finansowo niż inni Europejczycy

MasterCard przeprowadził badanie dotyczące postrzegania włączenia finansowego (przeciwieństwa wykluczenia finansowego) jako elementu wyrównującego szanse społeczne. Dodatkowo w badaniu zostało uwzględnione wzajemne powiązanie wykluczenia finansowego i cyfrowego. Na pytania odpowiedzieli ankietowani z 10 krajów europejskich, w tym z Polski.
Badani Europejczycy wyrazili zdanie, że dostęp do usług […]

Rynek nieruchomości komercyjnych szuka innowacyjnych rozwiązań

Rynek nieruchomości komercyjnych szuka innowacyjnych rozwiązań
 
Rok 2015 był dla branży nieruchomości komercyjnych bardzo intensywny, wartościowo najlepszy od roku 2006. Pod względem ilości transakcji Polska pozostaje liderem w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Wzrost zainteresowania przez inwestorów rynkiem nieruchomości biurowych, przemysłowych, a także magazynowych sprawia, że ich wymagania są coraz większe.

Według […]