X subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ

10 sierpnia rozpoczyna się X subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej BGŻ opartej o wartość indeksu WIG20. Okres jej deponowania wynosi 24 miesiące.
Zysk z lokaty uzależniony jest od stopy zwrotu z indeksu WIG20 a także od jego zachowania się w czasie trwania inwestycji.
– Lokata Banku BGŻ daje nie tylko pełne bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału nawet w przypadku niekorzystnych zmian […]

Wyniki Banku BGŻ po pierwszym półroczu 2009 r.

Zysk netto Banku BGŻ w pierwszym półroczu wyniósł 21,7 mln zł, a zysk brutto 28,2 mln zł – wynika z nieaudytowanych danych. Wpływ na wynik banku miały utworzone rezerwy, odpisy aktualizacyjne oraz wydatki związane z rozwojem sieci.
– Osiągnięty w pierwszym półroczu wynik znacząco odbiega od naszych założeń. Warto podkreślić, iż pomimo poprawy wyniku z tytułu […]

zmiany w ofercie kredytowej dla klientów detalicznych w Banku BGŻ

Bank BGŻ poszerzył zakres usług w ramach produktu „Pożyczka Tu i Teraz” skierowanego do klientów indywidualnych.
Od teraz „Pożyczką Tu i Teraz” można sfinansować zarówno dowolny cel konsumpcyjny jak i spłatę zobowiązań kredytowych (tzw. cel konsolidacyjny). W ramach konsolidacji klienci mogą spłacić: pożyczki, kredyty gotówkowe, karty kredytowe, limity odnawialne, a również kredyty samochodowe i ratalne.
Kredytobiorcom, oprócz […]

Ubezpieczenie i Infolinia w Pakiecie Plan Agro

Pakiet Plan Agro Banku BGŻ przeznaczony dla klientów z sektora agrobiznesu został wzbogacony o dodatkowe, pozabankowe funkcjonalności: ubezpieczenie pomocy medycznej oraz specjalną Infolinię.
– Stworzyliśmy unikatową ofertę będącą połączeniem niezbędnych produktów i usług bankowych, ubezpieczenia oraz pakietu informacyjnego istotnego dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarstwa rolnego – powiedział Maciej Piskorski z Departamentu Finansowania Agrobiznesu Banku BGŻ. […]

Bank BGŻ nagrodzony złotym Laurem Klienta 2009

Bank BGŻ już drugi raz został nagrodzony w konkursie „Laur Klienta” w kategorii „Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw”. W tym roku uplasował się na pierwszej pozycji, poprawiając tym samym swój ubiegłoroczny wynik.
Konkurs „Laur Klienta” przyznawany jest dla najlepszych produktów i usług na podstawie wskazań polskich firm i konsumentów. Respondenci w wypełnianych ankietach oceniają m.in. […]

Nowe jedno i dwudniowe lokaty internetowe eBGŻ

Oferta Banku BGŻ została poszerzona o nowe jedno i dwudniowe Lokaty eBGŻ. Ich oprocentowanie, niezależnie od zdeponowanej kwoty wynosi 5 proc. w skali roku (w przypadku terminów od 1 – 7 dni).
– Po raz pierwszy w standardowej ofercie Banku BGŻ znalazły się lokaty na tak krótkie terminy. Mamy nadzieję, że klienci bankowości elektronicznej eBGŻ […]

Bank BGŻ nadal sponsoruje polskie kolarstwo

Bank BGŻ podpisał nową umowę sponsorską z Polskim Związkiem Kolarskim (PZKol.). Bank pozostaje Sponsorem Strategicznym Związku, co oznacza, że nadal będzie sponsorem kadry narodowej we wszystkich dyscyplinach kolarskich. Logo Banku BGŻ będzie widnieć na strojach zawodników, trenerów, obsługi technicznej oraz sprzęcie. Umowa obowiązuje do końca 2012 roku i towarzyszy jej hasło „Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012”.
W […]

Raport Banku BGŻ Kwartalna analiza rynku nieruchomości w Polsce.

Od 16 czerwca na stronach serwisu ekonomicznego Banku BGŻ dostępne jest najnowsze wydanie kwartalnej analizy rynku nieruchomości w Polsce.
Raport pokazuje analizę najważniejszych trendów i tendencji na rynku nieruchomości mieszkaniowych, działek budowlanych i użytków rolnych (gruntów ornych i łąk) w I kw. 2009r. prognozując ich dalszy rozwój w kolejnych kwartałach 2009 roku. Dodatkowo w numerze zawarto […]

sprawozdanie ze zwyczajnego walnego zgromadzenia Banku BGŻ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ zatwierdziło dziś sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2008 roku. Akcjonariusze udzielili absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.
Podział zysku za 2008 rok
Zysk netto za rok 2008 w wysokości 206 mln 150 tys. zł oraz zysk z lat ubiegłych w kwocie 162 mln 987 […]

Bank BGŻ mecenasem programu stypendialnego - IV edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

Bank BGŻ po raz pierwszy został mecenasem programu stypendialnego Olimpiady Przedsiębiorczości. Celem programu jest tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, kreowanie u młodych ludzi umiejętności współdziałania w zespole oraz rozwiązywania w twór­czy sposób problemów.
Olimpiada Przedsiębiorczości jest jedną z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Tegoroczna, czwarta edycja spotkała się z rekordowym zainteresowaniem. Do I etapu Olimpiady, […]