Dłuższe notowania na GPW – BDM gotowy

Dłuższe notowania na GPW – BDM gotowy
Beskidzki Dom Maklerski S.A. jest przygotowany na wydłużenie czasu sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zdaniem spółki, zmiana na GPW jest szansą domów maklerskich na dalszy rozwój.
Według Zarządu GPW wydłużenie sesji przyniesie korzyści inwestorom krajowym i zagranicznym, zapewniając im nie tylko możliwość reagowania na zmieniającą […]

BDM VIP - oferta dla wymagających klientów

BDM VIP - oferta dla wymagających klientów
Indywidualna obsługa, negocjowalne stawki, pełen dostęp do usług oferowanych klientom indywidualnym - to zalety pakietu BDM VIP. Pakiet został wprowadzony uchwałą Zarządu Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A., jako odpowiedź na potrzeby coraz większej grupy inwestorów gromadzących znaczne środki na koncie. Dzięki podjętej uchwale proces decyzyjny dotyczący negocjowania warunków […]

Beskidzki Dom Maklerski S.A. zwiększa funkcjonalność serwisu informacyjnego BDM NEWS

Beskidzki Dom Maklerski S.A. zwiększa funkcjonalność serwisu informacyjnego BDM NEWS
BDM NEWS i BDM onLine to dwa superszybkie, współpracujące ze sobą narzędzia internetowe oferowane inwestorom przez Beskidzki Dom Maklerski. BDM NEWS to aplikacja dostarczająca informacji niezbędnych inwestorowi, a BDM onLine to platforma transakcyjna dająca dostęp do rachunku za pomocą internetu. Od czerwca wszyscy użytkownicy […]

Jutrzejsze dane GUS o PKB w pierwszym kwartale

Jutrzejsze dane GUS o PKB w pierwszym kwartale
W piątek o godzinie 10 poznamy raport na temat PKB w pierwszym kwartale w Polsce. Mimo spowolnienia na świecie, polska gospodarka powinna nadal wykazywać dobre tempo rozwoju, głównie na skutek silnego popytu wewnętrznego. Oczekiwania rynkowe mówią o wzroście o 5,8-6,0% wobec 6,1% w ostatnim kwartale ubiegłego […]

Dane GUS

Dane GUS
Dnia 21 maja GUS poda dane o produkcji przemysłowej i budowlanej za kwiecień. Po zaskakująco słabych wynikach w marcu, gdzie produkcja przemysłowa wzrosła o 0,7% wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym zwiększyła się o 0,9% wobec 15,0% w lutym (po rewizji), ekonomiści oczekują znacznego zwiększenia aktywności gospodarczej. Jutrzejszy odczyt za miesiąc […]

Dane o inflacji w Polsce

Dane o inflacji w Polsce
Dzisiaj o godz. 14 Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dane o wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych za kwiecień. Zgodnie z przypuszczeniami odczyt był na poziomie 4,0% r/r i 0,4% m/m. Analitycy prognozowali odczyt odpowiednio na poziomie 4,02%-4,1% r/r i 0,4% m/m.
Większość analityków uważa, że nie będzie to jeszcze […]

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego
W ostatnich dniach na głównych parach walut obserwujemy względny spokój. Niska zmienność spowodowana jest raczej oczekiwaniem na impuls ze strony Europejskiego Banku Centralnego (EBC), który to jutro podejmie decyzję w sprawie kosztu pieniądza w strefie Euro. Zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi pozostawi on swoją główną stopę referencyjną na poziomie 4%. Kurs […]

KNF zatwierdziła dwa prospekty emisyjne

KNF zatwierdziła dwa prospekty emisyjne
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w dniu 28 kwietnia 2008 r., prospekty emisyjne spółek P.Z.M. Vimex S.A. oraz BPSC S.A., w obu przypadkach rolę oferującego pełni Beskidzki Dom Maklerski S.A.
P.Z.M Vimex S.A. jest firmą działającą od czternastu lat na rynku jako dystrybutor w obrocie wyrobami hutniczymi. Firma została dwukrotnie […]

W oczekiwaniu na decyzję Fed

W oczekiwaniu na decyzję Fed
Nadchodzący tydzień, a zwłaszcza jego druga połowa będzie obfitował w ważne dane makro za oceanu. Choć polska giełda działa tylko do środy to ci, którzy w swoich portfelach uwzględniają również rynki walutowe lub indeksy giełd zagranicznych, będą mieli przed sobą trudne decyzje. W środę poznamy dane dotyczące miesięcznych […]

BDM S.A. zaangażowany w ofertę publiczną TF SKOK S.A.

BDM S.A. zaangażowany w ofertę publiczną TF SKOK S.A.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny TF SKOK S.A. Rolę oferującego pełni Beskidzki Dom Maklerski S.A.
1 kwietnia 2008 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez spółkę Towarzystwo Finansowe Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, w związku z publiczną ofertą […]