DnB NORD współpracuje z niemieckimi kasami oszczędnościowymi

DnB NORD współpracuje z niemieckimi kasami oszczędnościowymi
Bank DnB NORD Polska, Wschodnioniemiecki Związek Kas Oszczędnościowych oraz Grupa Robocza ds. niemiecko-polskiej Współpracy z Kasami Oszczędnościowymi podpisały umowę kooperacyjną, dzięki której DnB NORD będzie mógł obsługiwać klientów kas niemieckich działających w Polsce, zaś polskie firmy – klienci Banku DnB NORD, będą miały ułatwiony dostęp do obsługi w […]

DnB NORD stawia na zrównoważony wzrost

DnB NORD stawia na zrównoważony wzrost
Bank DnB NORD Polska stawia na zrównoważony wzrost, pomimo trwającego obecnie na rynku finansowym kryzysu. Ma wsparcie właścicieli, którzy właśnie podwyższyli kapitał banku kwotą 90 mln zł. Bank rozwija też ofertę detaliczną.
Rozwój bankowości detalicznej
DnB NORD rozpoczął rozwój oferty bankowości detalicznej, w tym produktów hipotecznych. Rozwój bankowości detalicznej pozostaje jednym z […]

Nawet 10% na lokacie

Nawet 10% na lokacie
Bank DnB NORD podwyższa oprocentowanie lokat, wprowadza też do oferty zupełnie nowe produkty depozytowe dla klientów indywidualnych.
DnB NORD wprowadza do oferty nowe lokaty. Pierwsza z nich – to trzymiesięczna lokata o stałym oprocentowaniu, które wynosi 8% w skali roku. Bank nie stawia przy tym żadnych dodatkowych warunków – nie jest wymagane założenie […]

Potencjał “nowej energii” i bezpieczeństwo obligacji

Potencjał “nowej energii” i bezpieczeństwo obligacji
Bank DnB NORD - we współpracy z londyńskim bankiem inwestycyjnym Barclays Bank PLC - przygotował drugą emisję obligacji NORDeko. To propozycja dla osób zainteresowanych 100% gwarancją zainwestowanego kapitału, liczących na dodatkowy potencjalny zysk, wynikający ze wzrostu cen akcji spółek działających na rynku energii odnawialnej.
Bezpieczeństwo i „nowa energia”
NORDeko to trzyletnia obligacja […]

Dynamiczny Wzrost Obrotów Faktoringowych

Dynamiczny Wzrost Obrotów Faktoringowych
Bank DnB NORD Polska skupił w pierwszych trzech kwartałach tego roku faktury na kwotę 501,4 mln zł. To wzrost o 150% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (201,8 mln) i znacząco więcej niż w całym ubiegłym roku (303,2 mln). Bank szacuje, że do końca roku uda mu się skupić faktury na […]

Wkrótce nowy Członek Zarządu Banku DnB NORD Polska

Wkrótce nowy Członek Zarządu Banku DnB NORD Polska
Do zespołu Banku DnB NORD Polska dołączył Bartosz Chytła, który na początku września wejdzie w skład zarządu banku.
Bartosz Chytła będzie odpowiadał za rozwój bankowości detalicznej. Do zarządu zostanie powołany na posiedzeniu rady nadzorczej 4 września.
Bartosz Chytła jest doświadczonym bankowcem, wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Fortis Banku, […]

Dwukrotny wzrost obrotów faktoringowych

Dwukrotny wzrost obrotów faktoringowych
Bank DnB NORD Polska skupił w pierwszej połowie tego roku faktury na kwotę 318,6 mln zł. To przeszło dwa razy więcej niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego (136,8 mln) i więcej niż w całym ubiegłym roku (303,26 mln).
Dynamiczny wzrost obrotów faktoringowych bank zawdzięcza coraz większej liczbie transakcji z dotychczasowymi klientami oraz […]

Pakiet NORDic dla pracujących w Norwegii

Pakiet NORDic dla pracujących w Norwegii
Bank DnB NORD Polska, we współpracy z największym bankiem norweskim DnB NOR, przygotował pakiet NORDic. Jest to pakiet usług bankowych dla osób już pracujących bądź zamierzających wyjechać do pracy w Norwegii.
Z pojawiających się ostatnio informacji wynika, że Norwegia staje się jednym z popularniejszych kierunków emigracji zarobkowej, a część […]

Rosną wyniki i skala działania banku

Rosną wyniki i skala działania banku
Bank DnB NORD Polska osiągnął w pierwszym kwartale 2008 r. zysk brutto w wysokości 8,1 mln zł. To dwa razy więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Wynik z działalności bankowej na koniec I kwartału wyniósł 57,3 mln, a suma bilansowa - 4,88 mld zł.
Bank DnB NORD Polska […]

Szybka pożyczka dla firm

Szybka pożyczka dla firm
Bank DnB NORD rozwija ofertę dla małych firm. Wprowadził pożyczkę, którą mała firma lub indywidualny przedsiębiorca uzyskać mogą szybko i przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.
POŻYCZKA ROZWOJOWA – pod taką nazwą będzie oferowana, przeznaczona jest przede wszystkim dla małych firm oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym […]