Zmiana w zarządzie Banku

Zmiana w zarządzie Banku
Do zarządu Banku DnB NORD Polska wszedł Przemysław Sztandera. Zastępuje Corda Meyera i będzie odpowiadał za pion ryzyka.
Dotychczasowy członek zarządu Banku DnB NORD Polska odpowiadający za pion ryzyka – Cord Meyer – po trzyletnim sprawowaniu funkcji, powraca do macierzystego banku NORD/LB, który jest jednym z akcjonariuszy Grupy Bankowej DnB NORD.
Na […]

DnB NORD rośnie

DnB NORD rośnie
Bank DnB NORD Polska dzięki połączeniu z BISE znacząco zwiększył wyniki operacyjne i skalę działalności. Suma bilansowa banku wzrosła przeszło dwuipółkrotnie, a wynik z działalności bankowej przeszło trzykrotnie. W tym roku bank rozwija wszystkie linie biznesowe i chce zakończyć rok sumą bilansową na poziomie 8 mld zł oraz zyskiem netto w wysokości 38 […]

Rosną obroty faktoringowe Banku

Rosną obroty faktoringowe Banku
Bank DnB NORD Polska skupił w ubiegłym roku faktury na kwotę 303,26 mln zł. To przeszło trzy razy więcej niż w roku 2006 (97,7 mln).
Dynamiczny wzrost obrotów faktoringowych to efekt wzrostu liczby klientów, a także rozwijania, wprowadzonego na początku ubiegłego roku, elektronicznego systemu NORDfaktor. Jest on wbudowany w system bankowości internetowej […]

Setny program emisji obligacji komunalnych

Setny program emisji obligacji komunalnych
Bank DnB NORD Polska przygotował setny program emisji obligacji komunalnych. W sumie wartość programów emisji obligacji komunalnych banku przekroczyła 370 mln zł.
Bank DnB NORD Polska S.A., który w listopadzie połączył się z BISE, kontynuuje tradycję tego banku i aktywnie angażuje się w politykę finansowania inwestycji sektora samorządowego.
Bank poinformował, że […]

DnB NORD wprowadza pożyczkę zimową

DnB NORD wprowadza pożyczkę zimową
Bank DnB NORD wprowadza do oferty gotówkową Pożyczkę Zimową dla klientów indywidualnych - o obniżonym oprocentowaniu w stosunku do standardowej oferty banku.
Kwota Pożyczki Zimowej DnB NORD wynosi od 1 tys. do 20 tys. zł, można ją przeznaczyć na dowolny cel. Maksymalny okres kredytowania wynosi 4 lata. Dodatkowo – pożyczkobiorcy otrzymują […]

Finanse wspólnoty on-line

Finanse wspólnoty on-line
Bank DnB NORD Polska, który na początku listopada połączył się z bankiem BISE, wprowadza do oferty innowacyjną usługę przeznaczoną dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości – system do zarządzania nieruchomością i prowadzenia rozliczeń NORDdomator.
NORDdomator jest internetowym systemem do zarządzania nieruchomością i prowadzenia rozliczeń, przeznaczonym dla zarządców nieruchomości obsługujących wspólnoty mieszkaniowe oraz dla […]

DnB NORD otwiera oddział w Koszalinie

DnB NORD otwiera oddział w Koszalinie
Bank DnB NORD Polska, który na początku listopada połączył się z działającym od 17 lat na polskim rynku Bankiem BISE, otworzył swój pierwszy oddział w Koszalinie.
Z usług świadczonych przez koszaliński oddział DnB NORD korzystać mogą zarówno klienci indywidualni, jak i firmy – mikro, małe i średnie. Bank obsługuje ponadto […]

DnB NORD i BISE połączone

DnB NORD i BISE połączone
Warszawski Sąd zarejestrował uchwały połączeniowe Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy banków DnB NORD Polska i BISE. Oznacza to, że od 9 listopada działa już jeden, należący do grupy DnB NORD bank: Bank DnB NORD Polska SA.
Bank DnB NORD Polska jest kontynuatorem działalności biznesowej i operacyjnej BISE, aktywa i zobowiązania BISE stały się […]

DnB NORD chce wejść do pierwszej “15″

DnB NORD chce wejść do pierwszej “15″
Bank DnB NORD Polska, który połączył się z BISE, ogłosił strategię na najbliższe trzy lata. Jej główne założenia to rozwój wszystkich tych obszarów, w których oba banki specjalizowały się przed połączeniem, rozwój bankowości detalicznej i sieci dystrybucji, wprowadzanie nowych produktów, a w konsekwencji – zwiększanie liczby klientów i poprawa […]

Połączenie DnB NORD i BISE w listopadzie

Połączenie DnB NORD i BISE w listopadzie
Banki: DnB NORD Polska i BISE uzyskały zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na połączenie. Dzięki temu, po zarejestrowaniu w sądzie uchwał połączeniowych Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (uchwały zostały podjęte pod koniec września), Bank DnB NORD formalnie połączy się z BISE.
Proces połączenia DnB NORD i BISE przebiega zgodnie z harmonogramem. […]