Wyższy kapitał zakładowy DZ BANK Polska S.A.

Wyższy kapitał zakładowy DZ BANK Polska S.A.
W dniu 3 grudnia 2008 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego DZ BANK Polska S.A. ze 123 000 000,00 (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony) złotych do 191 370 000,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy) złotych.
Nastąpiło […]

DM AmerBrokers najskuteczniejszym domem maklerskim

DM AmerBrokers najskuteczniejszym domem maklerskim
DM AmerBrokers uznany został przez portal finansowy IPO.pl za najskuteczniejszy dom maklerski. Tytuł ten zawdzięcza największej liczbie debiutów przeprowadzonych w pierwszej połowie 2008 roku. W tym czasie AmerBrokers wprowadził na warszawski parkiet 4 spółki - dwa razy więcej niż kolejne w tym zestawieniu domy.
DM AmerBrokers został także liderem rankingu IPO.pl w […]

Wysoki rating DZ BANK AG

Wysoki rating DZ BANK AG
Międzynarodowa agencja ratingowa Standard & Poor’s poinformowała o utrzymaniu wysokich ratingów DZ BANK AG, spółki-matki DZ BANK Polska.
Tym samym długoterminowy rating kredytowy pozostaje na poziomie “A+”, a krótkoterminowy na poziomie “A-1″. Perspektywa ratingu pozostaje stabilna.
Wśród pozytywnych czynników, mających wpływ na ocenę, agencja ratingowa wskazała m.in. na stabilną sytuację finansową i płynnościową, […]

Nowa lokata inwestycyjna w dolarach

Nowa lokata inwestycyjna w dolarach
Zaoferowana przez DZ BANK Polska S.A. lokata inwestycyjna “DZ USD 2010″ zapewnia 100% gwarancję kapitału, pozwalając jednocześnie na czerpanie zysku z umocnienia złotego. Stopa zwrotu będzie tym wyższa im bardziej dolar amerykański osłabi się względem złotego.
Główne zalety “DZ USD 2010″ to:
100% gwarancja kapitału pod warunkiem, że Klient utrzyma lokatę do dnia […]

Tańsze przelewy w euro do krajów UE

Tańsze przelewy w euro do krajów UE
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, realizujących zagraniczne przelewy w euro do krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, DZ BANK Polska oferuje realizację takich przelewów za 5 PLN.
Aby skorzystać z promocji cenowej, przelew musi spełniać jednocześnie następujące warunki:
realizacja przelewu następuje w euro i tylko za pośrednictwem bankowości […]

DZ BANK Polska Mecenasem Jubileuszu “Śląska”

DZ BANK Polska Mecenasem Jubileuszu “Śląska”
Doceniając wkład Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk” w popularyzowanie polskiej kultury ludowej, DZ BANK Polska objął mecenatem jubileusz 55-lecia istnienia Zespołu, obchodzony w 2008 roku.
W ramach jubileuszu zespół “Śląsk” przygotował cykl koncertów galowych z bogatym programem obejmującym muzykę, pieśni oraz tańce ludowe i narodowe, w większości opracowania muzyczne Stanisława Hadyny […]

2 lipca rozpoczęła się dwuletnia lokata inwestycyjna “DZ Złota Inwestycja”. To efekt zakończonej sukcesem subskrypcji na ten produkt.

2 lipca rozpoczęła się dwuletnia lokata inwestycyjna “DZ Złota Inwestycja”. To efekt zakończonej sukcesem subskrypcji na ten produkt.
Zaoferowany przez DZ BANK Polska S.A. produkt zapewnia 100% gwarancję kapitału, pozwalając jednocześnie na czerpanie zysku ze wzrostu ceny złota. Stopa zwrotu ustalana jest na podstawie Indeksu Referencyjnego GOLD-P.M. FIX - popołudniowego fixingu ceny jubilerskiej uncji złota z […]

Zarabiaj na złocie z DZ BANK Polska

Zarabiaj na złocie z DZ BANK Polska
Do 2 lipca br. trwa subskrypcja najnowszej lokaty inwestycyjnej “DZ Złota Inwestycja”.
Zaoferowana przez DZ BANK Polska S.A. “DZ Złota Inwestycja” zapewnia 100% gwarancję kapitału, pozwalając jednocześnie na czerpanie zysku ze wzrostu ceny złota. Stopa zwrotu ustalana jest na podstawie Indeksu Referencyjnego GOLD-P.M. FIX - popołudniowego fixingu ceny jubilerskiej […]

DZ BANK Polska najlepszym bankiem korporacyjnym

DZ BANK Polska najlepszym bankiem korporacyjnym
DZ BANK Polska otrzymał Nagrodę Główną za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii “Banki korporacyjne” w rankingu “50 największych banków w Polsce”. Ranking został przygotowany przez miesięcznik “Bank”, miesięcznik “Nowoczesny Bank Spółdzielczy” oraz Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji już po raz 13.
Klasyfikacji dokonano biorąc pod uwagę dynamikę akcji kredytowej oraz […]

DZ BANK Polska najlepszym bankiem korporacyjnym

DZ BANK Polska najlepszym bankiem korporacyjnym
DZ BANK Polska otrzymał Nagrodę Główną za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii “Banki korporacyjne” w rankingu “50 największych banków w Polsce”. Ranking został przygotowany przez miesięcznik “Bank”, miesięcznik “Nowoczesny Bank Spółdzielczy” oraz Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji już po raz 13.
Klasyfikacji dokonano biorąc pod uwagę dynamikę akcji kredytowej oraz […]