Kolejny kwartał wzrostów Generali na trudnym rynku

Spółki Grupy Generali – mimo spowolnienia gospodarczego w Polsce – mają za sobą udane pierwsze półrocze 2009 r. Składka przypisana brutto Grupy wzrosła na koniec czerwca br. do 812,2 mln zł, tj. łącznie o 17% w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Warto podkreślić, że na koniec I kwartału br. rynek ubezpieczeniowy w Polsce wzrósł […]

Kolejny kwartał wzrostów Generali na trudnym rynku

Spółki Grupy Generali – mimo spowolnienia gospodarczego w Polsce – mają za sobą udane pierwsze półrocze 2009 r. Składka przypisana brutto Grupy wzrosła na koniec czerwca br. do 812,2 mln zł, tj. łącznie o 17% w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Warto podkreślić, że na koniec I kwartału br. rynek ubezpieczeniowy w Polsce wzrósł […]

Generali wprowadza nowy produkt ubezpieczeń zdrowotnych dla klientów indywidualnych

W sierpniu Generali wprowadziło nowy produkt ubezpieczeń na życie i zdrowie dla klientów indywidualnych. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski i zakresem obejmuje ryzyko śmierci oraz poniesienia przez Ubezpieczonego kosztów ambulatoryjnych świadczeń medycznych. Zakres świadczeń medycznych jest uzależniony od wybranego wariantu pakietu ambulatoryjnego wskazanego w polisie. Nowe ubezpieczenie zapewnia konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne, rehabilitację oraz […]

Punkty Partnerskie Generali – konsekwentny rozwój sieci placówek likwidacji szkód komunikacyjnych

W połowie lipca br. zakończył się II etap projektu Punktów Partnerskich Generali (PPG). Tym samym ubezpieczyciel rozszerzył sieć placówek partnerskich - odpowiedzialnych za wstępny proces likwidacji szkód komunikacyjnych oraz wykonanie kompleksowej, bezgotówkowej naprawy powypadkowej pojazdu - o 24 kolejne punkty serwisowe. Na początku roku Grupa Generali uruchomiła 17 Punktów Partnerskich, które działały na terenie 7 […]

Nowe możliwości przy zawieraniu ubezpieczeń podróżnych w Generali Direct

Nowe możliwości przy zawieraniu ubezpieczeń podróżnych w Generali Direct
Na początku lipca br. Generali Direct wprowadza zmiany w ofercie ubezpieczeń podróżnych dla klientów indywidualnych i grupowych. Od tej chwili wykupując za pośrednictwem strony internetowej www.generalidirect.pl polisę turystyczną na wyjazd zagraniczny, można skorzystać z nowych opcji, które pozwalają w indywidualny sposób kreować zakres ubezpieczenia. W ramach oferty […]

Grupa Generali rośnie także na trudnym rynku w Polsce

Grupa Generali rośnie także na trudnym rynku w Polsce
Spółki Grupy Generali w Polsce mają za sobą udany kwartał otwarcia roku 2009. Mimo trudnych warunków działania składka przypisana brutto Grupy Generali wzrosła na koniec marca br. do 358,6 mln zł, tj. łącznie o 8% w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Na szczególną uwagę zasługuje tempo […]

Grupa Generali nawiązuje z BOŚ S.A. współpracę w zakresie bancassurance

Grupa Generali nawiązuje z BOŚ S.A. współpracę w zakresie bancassurance
W maju br. Grupa Generali nawiązała współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w zakresie bancassurance, w ramach której posiadacze i współposiadacze KONT WYJĄTKOWYCH w BOŚ S.A. otrzymają świadczenia dodatkowe do ROR-u, w postaci ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) oraz assistance medycznego. Zakres ubezpieczenia dla Klientów BOŚ […]

Bancassurance PKO BP i Generali

Bancassurance PKO BP i Generali
Od maja 2009 r. posiadacze i współposiadacze rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Superkonto prowadzonych w PKO Banku Polskim mogą korzystać z nowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) przygotowanego we współpracy z Generali TU SA. Zakres ubezpieczenia zapewnianego dla Klientów PKO BP obejmuje śmierć, całkowite inwalidztwo oraz trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, […]

GENERALI EVENTO – nowy Program NNW w Generali

GENERALI EVENTO – nowy Program NNW w Generali
GENERALI EVENTO – nowy Program NNW w Generali
Z początkiem maja br. Generali Życie T.U. S.A. wprowadza do oferty kompleksowy program wypadkowy - Generali EVENTO. Ten nowy pakiet ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) można wykupić zarówno w wersji podstawowej, jak i rozszerzonej o kolejne ryzyka, dostępne w ramach […]

Generali i MultiBank oferują nowy produkt inwestycyjny

Generali i MultiBank oferują nowy produkt inwestycyjny
MultiBank we współpracy z Generali Życie TU S.A. poszerzył ofertę depozytową o Strategię MultiZysk, czyli lokatę w formie polisy, zwolnioną z podatku od dochodów kapitałowych.
Strategia MultiZysk to ubezpieczenie na życie i dożycie pozwalające oszczędzać na zasadach tradycyjnej lokaty bankowej. Po upływie wybranego przez Klienta okresu ubezpieczenia, otrzymuje zwrot zdeponowanych […]