CENY PRODUKTÓW ROLNYCH w CZERWCU 2009 r.

Na rynku rolnym w czerwcu, w porównaniu z majem br., odnotowano w skupie wzrost cen pszenicy i żyta (odpowiednio o ok. 6% i 5%), cen ziemniaków (o 21%) oraz żywca rzeźnego: wołowego i wieprzowego (o ponad 5%), drobiu (o ponad 7%). Natomiast niższe niż przed miesiącem były ceny mleka (o 0,5%).
W obrocie targowiskowym odnotowano wzrost […]

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażoweja w czerwcu 2009 r

.Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2009 r. były o 0,6% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrosły ceny w górnictwie i kopalnictwie - o 2,3%, w tym w górnictwie rud metali - o 8,4%, przy spadku
w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 0,8%. Wzrost cen zanotowano również w przetwórstwie […]

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2008 roku

Pośrednictwo kredytowe jest jednym z najmłodszych i najsłabiej rozpoznanych
segmentów polskiego rynku finansowego. Istnieje na nim bowiem, obok tabilnych
spółek, wiele małych spontanicznie powstających i upadających firm, z reguły należących do osób fizycznych. Podmioty te żywiołowo reagują na każde wezwanie banków czy wielkich sieci handlowych do współpracy, co sprawia wrażenie mnogości aktywnych brokerów kredytowych. Główny Urząd Statystyczny […]

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – montażowej w czerwcu 2009 r.

Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych
(w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w czerwcu br. o 4,3% niższa niż przed rokiem i o 6,2% większa w porównaniu z majem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja przemysłowa ukształtowała się na poziomie o 5,6% niższym niż w analogicznym miesiącu […]

Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-VI 2009

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-czerwiec br. oddano do użytkowania 76 018 mieszkań, tj. o 9,7% więcej niż przed rokiem i o 43,9% więcej niż w analogicznym okresie 2007 r. Nadal obserwuje się natomiast ograniczenie aktywności inwestorów w zakresie budownictwa mieszkaniowego. W pierwszym półroczu br. rozpoczęto budowę 67 840 mieszkań, tj. o 28,3% mniej […]

Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-V 2009 r.

Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-V 2009 r.
Według wstępnych danych, w okresie styczeń-maj 2009 r., nadal obserwowano przyrost
nowych zasobów mieszkaniowych. W ciągu pięciu miesięcy br. oddano do użytkowania 63 659 mieszkań, tj. o 8,2% więcej niż przed rokiem i o 44,2% więcej niż w analogicznym okresie 2007 r. Inwestorzy działający na rynku mieszkaniowym ograniczyli swoją aktywność […]

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poszczególnych województwach

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poszczególnych województwach
GUS udostępnił dziś dane dotyczące średnich zarobków w poszczególnych regionach polski z danych wynika że jak zawsze najwięcej zarabiamy w województwie mazowieckim bo aż 4317,75 pln , a najmniej w warmińsko-mazurskim bo jedynie 2659,61 pln
Reszta szczegółowych danych poniżej
1 dolnośląskie 3172,21
2 kujawsko-pomorskie 2795,58
3 lubelskie 2831,40
4 lubuskie […]

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2009 r.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu
oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2009 r.
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu
2009 r. były o 0,6% niższe niż w poprzednim miesiącu. Zanotowano spadek cen w przetwórstwie przemysłowym (o 0,9%), w tym największy w produkcji metali (o 4,6%). Spadły również ceny m.in. w produkcji skór i wyrobów kórzanych […]

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – montażowej w kwietniu 2009 r.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – montażowej w kwietniu 2009 r.
Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w kwietniu br. o 12,4% niższa niż przed rokiem i o 7,1% mniejsza w porównaniu z marcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym […]

Wartość szacunkowa produktu krajowego brutto w 2008 r ( PKB )

Główny Urząd Statystyczny informuje, iż według pierwszego szacunku wartość
produktu krajowego brutto w 2008 r. wyniosła 1271,7 mld zł.
Podana wartość produktu krajowego brutto służy do określenia przez Ministra Finansów kwoty i relacji do PKB państwowego długu publicznego i długu Skarbu Państwa, kwoty niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów […]