Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-IV 2009 r.

Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-IV 2009 r.
Według wstępnych danych, w okresie styczeń-kwiecień 2009 r., obserwowano znaczny przyrost nowych zasobów mieszkaniowych. W ciągu czterech miesięcy br. oddano do użytkowania 53 576 mieszkań, tj. o 9,0% więcej niż przed rokiem i o 49,9% więcej niż analogicznym okresie 2007 r.
Inwestorzy działający na rynku mieszkaniowym ograniczyli swoją aktywność w […]

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2009 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2009 r.
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2009 r. wzrosły, podobnie jak przed miesiącem, o 0,7%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miał w tym okresie wzrost cen żywności i […]

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2009 r.

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach
w kwietniu 2009 r.
Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest w kwietniu oceniany mniej pesymistycznie niż w marcu, choć gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat. Na opinie przedsiębiorców wpływają mniej pesymistyczne niż w marcu oceny bieżącego portfela zamówień oraz produkcji, a także sytuacji finansowej. W najbliższychtrzech miesiącach […]

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za 2008 r.

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za 2008 r.
Równolegle z „Komunikatem dotyczącym deficytu i długu sektora instytucji rządowych i
samorządowych w 2008 r.” Główny Urząd Statystyczny publikuje zaktualizowany szacunek PKB
(roczny i według kwartałów) za 2008 r.
Szacunek ten jest efektem uwzględnienia pełniejszych informacji o wynikach dla całego roku,
dotyczących finansów przedsiębiorstw, finansów sektora instytucji rządowych […]

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2008 r.

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2008 r.
W dniu 31 marca 2009 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przesłał do Komisji Europejskiej
(Eurostatu) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikacja
fiskalna), stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie
stosowania Protokołu w […]

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażoweja w marcu 2009 r.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażoweja w marcu 2009 r.
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2009 r. były o 0,1% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej wzrosły ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 2,7%), w tym w górnictwie rud metali o 8,9%. Wzrost cen w wydobywaniu węgla kamiennego […]

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH w marcu 2009 r.

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH w marcu 2009 r.
Na rynku rolnym w marcu, w porównaniu z lutym br., odnotowano w skupie wzrost cen żywca rzeźnego: wieprzowego (o ponad 7%), wołowego (o 4%) oraz drobiu (o ponad 5%). Obniżyły się natomiast ceny zbóż (pszenicy i żyta odpowiednio o ponad 2% i 0,2%). W obrocie targowiskowym nastąpił również spadek […]

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – montażowej w marcu 2009 r.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – montażowej w marcu 2009 r.
Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w marcu br. o 2,0% niższa niż przed rokiem i o 15,5% większa w porównaniu z lutym br. Po yeliminowaniu wpływu czynników o charakterze […]

Koniunktura konsumencka Marzec 2009 r.

Koniunktura konsumencka Marzec 2009 r.
W marcu 2009 r., podobnie jak w poprzednich kilku miesiącach, nastąpiło dalsze pogorszenie nastrojów
konsumenckich polskiego społeczeństwa. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej zmniejszył się do poziomu –30,3 i w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku obniżył się o 25,2 p.proc. utrzymując najniższy notowany poziom po 2004 […]

Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce w lutym 2009 roku

Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce w lutym 2009 roku
W lutym br. w porównaniu do stycznia br. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. W skali roku nastąpił spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Wzrost bezrobocia w lutym br. był wynikiem między innymi niższego niż w styczniu br. odpływu z bezrobocia z powodu podjęcia pracy. […]