Złoto kontra inflacja

Złoto kontra inflacja
O unikalnej wartości złota pozwalającej zabezpieczyć się przed skutkami kryzysów wiedzieli już Starożytni. Jak się okazuje, również dziś takie rozumowanie nie straciło na znaczeniu. Jak widać, złoto posiada historycznie ugruntowaną pozycję na rynkach finansowych.
Dwa lata temu World Gold Council przeprowadził analizę wartości najważniejszych walut w stosunku do złota. Obejmowała ona okres od 1900 […]

Rozpoczęcie sprzedaży Certyfikatów Inwestycyjnych Investor FIZ

Rozpoczęcie sprzedaży Certyfikatów Inwestycyjnych Investor FIZ
W dniu dzisiejszym, tj. 7 października 2008 r. rozpoczęła się publiczna subskrypcja Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu Investor FIZ zarządzanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.
Zapisy na Certyfikaty będą przyjmowane do 24 października 2008 r. w oddziałach Banku BGŻ. Lista oddziałów wraz z adresami znajduje się na stronie internetowej: www.investors.pl. Zapisy można […]

jak Inwestować bezpieczniej

jak Inwestować bezpieczniej
Złote inwestycje
Akcje są aktywami płynnymi lecz nie istnieją w formie fizycznej. Nieruchomości istnieją w formie fizycznej, lecz nie są płynne. Natomiast złoto posiada obie zalety – jest aktywem płynnym oraz istnieje w formie fizycznej.
Kilka lat temu World Gold Council, firma badająca rynek złota, przeprowadziła wśród grupy kobiet z sześciu krajów interesującą sondę. […]

Cena emisyjna certyfikatów Investor FIZ

Cena emisyjna certyfikatów Investor FIZ
Została ustalona cena emisyjna nowej serii certyfikatów Investor FIZ. Certyfikaty będzie można kupić po 2.200,70 zł za sztukę. Zapisy przyjmowane będą w placówkach Banku BGŻ w dniach od 7 do 24 października 2008 r.
Fundusz Investor FIZ jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zapisy na certyfikaty inwestycyjne przyjmowane są […]

Jak inwestować bezpieczniej część (3)

Jak inwestować bezpieczniej część (3)
Fundusze aktywów niepublicznych
W bliskim sąsiedztwie rynku giełdowego funkcjonują i zarabiają – niektóre całkiem nieźle - fundusze aktywów niepublicznych, określane z angielska mianem private equity. Z każdym rokiem zyskują na zainteresowaniu coraz większej ilości inwestorów, również w Polsce.
Fundusz private equity to instytucja zbiorowego inwestowania, która za pieniądze zebrane od inwestorów kupuje […]

Inwestować bezpieczniej

Inwestować bezpieczniej
Nieruchomości
Dają możliwość zarobienia, niejednokrotnie dużych pieniędzy, niezależnie od sytuacji na parkiecie giełdowym. Z tego rodzaju inwestycjami jest podobnie, jak z innymi – należy zidentyfikować ryzyko, potencjał zarabiania oraz określić horyzont czasowy. Decydując się na zakup nieruchomości należy liczyć się z koniecznością zamrożenia dużych pieniędzy na dłuższy czas, niejednokrotnie na wiele lat. Być może owoce […]

Inwestować bezpieczniej

Inwestować bezpieczniej
Rodząca się nowa rzeczywistość na rynkach finansowych wymaga przebudowy naszego podejścia do sprawy inwestowania, a zatem zmiany sposobu tworzenia portfela inwestycyjnego. Oprócz instrumentów ryzykownych winien on zawierać również aktywa alternatywne, tzn. takie, których ceny nie zależą od nastrojów na parkietach giełdowych.
Inwestycje alternatywne to w znacznej mierze konkretne aktywa, w przeciwieństwie do zarejestrowanych na dyskach […]

Emisja Certyfikatów Investor FIZ już w październiku

Emisja Certyfikatów Investor FIZ już w październiku
W dniach od 7 do 24 października 2008 r. będzie przeprowadzona publiczna emisja Certyfikatów funduszu Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Investor FIZ).
Zapis będzie można złożyć w oddziałach Banku BGŻ. Lista oddziałów wraz z adresami znajduje się na stronie internetowej: www.investors.pl.
Cena emisyjna Certyfikatów zostanie określona na podstawie wyceny aktywów funduszu na […]

Coraz niższe loty

Coraz niższe loty
Jeszcze w ubiegłym roku branża lotnicza na świecie miała się całkiem nieźle, osiągając zysk na poziomie 8 mld USD. Za bieżący rok będą liczone wielomiliardowe straty.
Linie lotnicze należą do branży szczególnie wrażliwej na zmiany koniunktury gospodarczej. Nie sprzyjają im szczególnie ostatnie miesiące, kiedy nałożyło się na siebie wiele negatywnych czynników. Pierwsze mocne […]

Przeciąganie liny

Przeciąganie liny
Emocje a nie chłodna rozwaga kierują dzisiejszymi rynkami. Stąd wszelkie naukowe teorie o efektywności rynku należy odłożyć na pewien czas na półkę.
Twardego oparcia poszukują lecz nie znajdują instrumenty finansowe, towary, waluty. Współczynniki korelacji pomiędzy cenami zmieniają wartości. Tak wielkich skoków cen papierów wartościowych, ropy i złota czy miedzi dawno nie notowano.
Rośnie gwałtownie Indeks VIX […]