Economic Outlook: po zimie zawsze nadchodzi wiosna

Economic Outlook: po zimie zawsze nadchodzi wiosna
Po raz pierwszy od 70 lat wielkie gospodarki świata niemal jednocześnie weszły w okres recesji. Chociaż pada pytanie, czy obecna sytuacja może przerodzić się w depresję, w najnowszym raporcie Economic Outlook ekonomiści banku Nordea podkreślają, że ich scenariusz nie przewiduje takiej sytuacji.
- Już widać światło w tunelu. Przewidujemy, że […]

Nowy członek zarządu w banku Nordea

Nowy członek zarządu w banku Nordea
Od 14 stycznia do Zarządu Nordea Bank Polska dołączyła Agnieszka Domaradzka, która objęła stanowisko Wiceprezes ds. Kredytowych.
Agnieszka Domaradzka została powołana na Wiceprezes Zarządu Nordea Bank Polska ds. Kredytowych. Z bankiem jest związana od ponad 6 lat. Od 2004 roku pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Kredytów Korporacyjnych. Współtworzyła silną bankowość korporacyjną w […]

Bank Nordea Liderem Polskiego Biznesu / www.nordea.p

Bank Nordea Liderem Polskiego Biznesu
Nordea Bank Polska oraz Prezes Włodzimierz Kiciński zostali uhonorowani tytułem Lidera Polskiego Biznesu. Nagrodzono w szczególności wysoką rentowność, nowoczesną ofertę produktową i inwestycje tworzące nowe miejsca pracy.
Prawie 100 mln zł zysku narastająco po 3 kwartałach 2008 roku, mimo intensywnych nakładów na otwarcie 60 nowych placówek, w których znalazło dodatkowo zatrudnienie ponad […]

Zmiany Zarzadzającego Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40, Pioneer Wzrostu Mix60

Zmiany Zarzadzającego Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40, Pioneer Wzrostu Mix60
Pioneer Pekao TFI SA informuje, że z dniem 1 sierpnia 2008 r. w kilku funduszach Pioneer dokonana została zmiana zarządzajacych i adekwatna do nich zmiana treści prospektów. Nordea oferuje swoim Klientom dwa subfundusze Pioneer FIO – Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40, Pioneer Wzrostu Mix60. Od 1 […]

Nowy produkt Nordea - NORDEA GWARANT - Sektora Rolnego

Nowy produkt Nordea - NORDEA GWARANT - Sektora Rolnego
Kolejny produkt strukturyzowany z gwarancją kapitału w ofercie Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nordea Gwarant – Sektora Rolnego to nowoczesny produkt strukturyzowany, który daje pełną gwarancję kapitału i szanse na ponadprzeciętne zyski. Jest to inwestycja krótkoterminowa – rekomendowana długość inwestycji - 2 lata. Minimalna wpłata wynosi […]

Grupa Nordea ogłosiła wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku 2008

Grupa Nordea ogłosiła wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku 2008
Raport półroczny za rok 2008 - Grupa Nordea
Rozwój biznesu i wzrost przychodów:
Przychód 3 953 mld EURO, wzrost 3% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Ograniczenie wpływu zachwiania rynków finansowych na wyniki Grupy.
Dochody odsetkowe netto wyniosły 2 411 mld EURO, czyli wzrosły o 18 % […]

Oświadczenie - Wypłacalność finansowa Nordea Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

Oświadczenie - Wypłacalność finansowa Nordea Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.
W związku z ostatnimi artykułami w prasie na temat wypłacalności towarzystw ubezpieczeniowych, przypominamy, że 17 marca 2008 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniła się wysokość kapitału zakładowego Nordea Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Obecnie kapitał zakładowy wynosi 139 532 900 zł i jest w […]

Maksymalna możliwa stopa zwrotu dla Nordea Gwarant na poziomie 28%

Maksymalna możliwa stopa zwrotu dla Nordea Gwarant na poziomie 28%
Z wielka przyjemnością informujemy o uzyskaniu dla produktu Nordea Gwarant - Europejskiego Sektora Finansowego maksymalnej możliwej stopy zwrotu (CAP) na poziomie 28%. Wartość początkowa indeksu została ustalona w dniu 9 czerwca 2008r.
W oatatnich dniach odnotowano spadek wartości indeksu. Jest to kolejna dobra informacja dla naszych […]

Podwyższenie kapitału zakładowego Nordea Polska TUnŻ S.A.

Podwyższenie kapitału zakładowego Nordea Polska TUnŻ S.A.
Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 30 maja br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie, na mocy którego do rejestru przesiębiorców wpisana została zmiana dotycząca Nordea Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. w zakresie wysokości kapitału zakładowego. Nowa wysokość kapitału zakładowego: 139 […]

Nordea zaprasza do Krakowa

Nordea zaprasza do Krakowa
10 maja zapraszamy do CH Krokus w Krakowie.
Przy stoisku Nordea bedzie mozna nie tylko uzyskać informacje na temat ubezpieczeń na życie oraz możliwości inwestycji z Nordea, ale także na temat pracy w naszej Firmie.
Zapraszamy w godzinach 9:00-21:00
Centrum Handlowe KROKUS
ul. Bora-Komorowskiego 37
Parter, część restauracyjna Centrum (między KFC i Sphinx)
bezpłatne konsutltacje ubepieczeniowe
najnowsze oferty […]